Doradzamy w indywidualnych i zbiorowych stosunkach prawa pracy. Pomagamy przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych, kontraktów managerskich, indywidualnym i zbiorowym rozwiązywaniu stosunku pracy, prowadzeniu sporów pracowniczych i zbiorowych, w relacjach ze związkami zawodowymi, opracowywaniu programów motywacyjnych.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch