Zagadnieniami cloud computingu zajmujemy się od roku 2009.

W cloud computingu doradzaliśmy już Komisji Europejskiej, bankom, ubezpieczycielom, innym instytucjom finansowym, korporacjom zawodowym (Krajowa Izba Radców Prawnych[1][2]), organom administracji publicznej, krajowym i globalnym dostawcom usług chmurowych.

Dzięki połączeniu doświadczenia międzynarodowego z dogłębną znajomością ochrony danych osobowych, regulacji outsourcingu (w szczególności w sektorze finansowym), zasad ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji (członkowie naszego zespołu dysponują certyfikatami audytora wiodącego ISO 27 001), e-commerce, e-pricvacy oraz regulacji konsumenckich, dostarczamy kompleksową usługę prawną w zakresie cloud computingu.

Maciej Gawroński był ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych oraz ekspertem Grupy Roboczej Art. 29 ds. transferów danych. Współtworzył prawo europejskie w tym zakresie.

Maciej Gawroński jest redaktorem pierwszego kompleksowego opracowania prawnego o cloud computingu na rynku polskim Cloud Computing w sektorze finansowym. Regulacje i standardy[3], Cloud Computing in the Polish Financial Sector. Regulations and Standards[4], współautorem “Cloud Computing w polskim sektorze finansowym”[5], Cloud Computing in the financial sector[6].

Odpowiadał też za prawną część Ekspertyzy badawczej w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce opracowanej w 2014 na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Wykłada „prawo chmury” na SGH i prawne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych na Uczelni Łazarskiego.


[1] https://kirp.pl/ksiega-bezpieczenstwa-juz-dostepna/

[2] https://kirp.pl/czesc-druga-ksiegi-bezpieczenstwa-juz-dostepna/

[3] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://www.zbp.pl/getmedia/030dda41-69d6-4c21-9895-573edc218875/Cloud_Computing

[4] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://zbp.pl/getmedia/4083460b-1eaf-4821-af31-4c4d8ad6fe95/Cloud_ComputingENG

[5] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://zbp.pl/getmedia/c6fc00fd-6f7e-4cd0-9965-e6f4d143377d/Raport_Cloud_computing_w_sektorze_finansowym_2013-_z_recenzjami

[6] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://zbp.pl/getmedia/3460874e-cba6-4aac-a187-1e4965097bc9/Raport-Cloud-computing-w-sektorze_-finansowym-2013-ang

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch