Regulacje ochrony danych osobowych to przede wszystkim Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO lub, po angielsku, GDPR). Regulacja nakłada szeroki zakres obowiązków praktycznie na wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w Unii Europejskiej. Dzięki profesjonalnemu doradztwu prawników GP Partners, obowiązki z obszaru ochrony danych osobowych przestaną być wyzwaniem.

Doświadczenie prawne Kancelarii w ochronie danych osobowych

Zespół GP Partners posiada unikatowe doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych.

Doradzaliśmy przy największych wdrożeniach RODO w energetyce, bankowości i telekomunikacji. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie dobrych standardów ochrony danych i odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo w Polsce jak i międzynarodowo, sięgając po projekty takie jak wdrożenia California Consumer Privacy Act oraz globalne projekty ochrony prywatności. Prowadzimy również bieżące doradztwo w RODO, w tym na zasadzie outsourcingu funkcji IOD

Nasz „RODO Przewodnik ze wzorami” i jego drugie wydanie „Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami” dostępne tutaj (angielskie wydanie „Guide to the GDPR: dostępne tutaj) to bestseller prawniczy 2018 roku i najpoczytniejsza książka o RODO, z 14 tys. egzemplarzy sprzedanych w ciągu 12 miesięcy.

 

Stworzyliśmy zautomatyzowany system wspierający wdrożenie, utrzymanie, obsługę i certyfikację zgodności z RODO pod nazwą Good Data Protection Standard. System ten obecnie rozwijamy wspólnie z kancelarią Lubasz i Wspólnicy. Do współpracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych tworzeniem rozwiązań ułatwiających zgodność z ochroną danych.

Gdy w 2014 Maciej Gawroński doradzał Grupie Roboczej Art. 29 w sprawie zasad eksportu danych przy podpowierzeniu danych i Komisji Europejskiej jako Ekspert ds. Kontraktów Cloud Computingowych, zaproponował rozwiązania, które następnie zostały umieszczone w RODO (odpowiedzialność podprzetwarzających, przenoszalność danych osobowych, forma elektroniczna).

Dzielimy się w wiedzą z obszaru ochrony danych osobowych. Regularnie występujemy na wydarzeniach i konferencjach poświęconych tym zagadnieniem, w tym organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Obsługa prawna RODO i zakres usług świadczonych przez GP Partners

Kancelaria oferuje pełny zestaw usług prawniczych związanych z RODO (GDPR) i innymi aktami regulującymi prywatność i ochronę danych osobowych:

  • obsługa naruszeń ochrony danych osobowych, w tym: weryfikację zakresu i skutków naruszeń, doradztwo przy wdrażaniu i realizowaniu planów awaryjnych, rekomendacje w zakresie działań naprawczych, komunikacji z kontrahentami i podmiotami danych, wsparcie w kwalifikacji prawnej incydentów, przygotowanie zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomień dla osób, których dane dotyczą, kontakty z podmiotami trzecimi (dostawcami, CERT, Policją itd.),

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym, w wyniku naruszeń ochrony danych osobowych, skarg osób, których dane dotyczą, postpowań dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, a także wsparcie w kontrolach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych,

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach cywilnych, w tym odszkodowawczych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych,

  • outsourcing doradztwa bieżącego w zakresie RODO oraz funkcji IOD

  • sporządzanie oraz opiniowanie umów zgodnych z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności umów powierzenia przetwarzania, udostępnienia danych osobowych oraz współadministrowania danymi,

  • przeprowadzanie audytów zgodności z RODO i innymi regulacjami ochrony danych osobowych

  • opiniowanie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,

  • przygotowanie procedur zapewniających zgodność z przepisami RODO oraz przede wszystkim sprawny, skuteczny i przyjazny użytkownikom system ochrony danych osobowych w organizacji,

  • przygotowanie dokumentacji zewnętrznej RODO, w tym klauzul informacyjnych oraz polityk prywatności,

  • przygotowanie innej dokumentacji związanej z ochroną danych, takiej jak rejestry czynności przetwarzania danych (RCPD), rejestry kategorii czynności przetwarzania (RKCP), oceny transferów danych osobowych do państw spoza EOG (ang. Transfer Impact Assessment, TIA), testy uzasadnionego interesu (ang. Legitimate Interest Assessment, LIA), oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA), oceny ryzyka.

Doradcy RODO

Zespół GP Partners to eksperci, którzy gwarantują najwyższy poziom doradztwa i obsługi prawnej w obszarze ochrony danych osobowych. GP Partners jest w absolutnej czołówce polskich kancelarii prawniczych zajmujących się RODO.

Jesteśmy autorami książek, komentarzy i artykułów. Regularnie udzielamy się w mediach. Prowadzimy szkolenia i wykłady. Śledzimy rozwój prawodawstwa ochrony danych osobowych w Polsce i na świecie, a także decyzje organów nadzorczych, orzecznictwo sądów oraz rekomendacje i wytyczne europejskich i światowych organów, i stosujemy ww. w praktyce. Nasi klienci mają pewność, że wdrażane przez nas rozwiązania są zgodne ze stanem doktryny oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w obsłudze prawnej w zakresie RODO szerokiej gamy Klientów – od małych przedsiębiorstw do największych korporacji, doskonale wiemy, jak dostosować nasze doradztwo do indywidualnych potrzeb Klienta. Łączymy podejście prawne z podejściem biznesowym. Wszystko to gwarantuje, że nasze doradztwo w obszarze RODO jest praktyczne i wdrażalne.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch