Nasi specjaliści od lat doradzają bankom, ubezpieczycielom i instytucjom płatniczym w pełnym zakresie ich działalności, zaczynając od podstawowych kwestii ustrojowych i regulacyjnych, w tym relacji z regulatorem, wdrażania i opracowywania regulacji, poprzez wprowadzanie nowych produktów, wsparcie back-office, informatykę, cyberbezpieczeństwo i dane osobowe, outsourcing, tajemnicę zawodową, sieć sprzedaży, biura i nieruchomości, wierzytelności trudne i spory. Prowadzimy między innymi projekty wdrożenia MIFID2, PSD2 i RODO, utworzenia i przekształceń instytucji finansowych (banków, instytucji płatniczych), postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przygotowujemy i weryfikujemy regulacje wewnętrzne. Już jako Gawroński & Partners (od 2017) doradzaliśmy kilkunastu bankom i instytucjom finansowym.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch