Regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) należą obecnie do jednych z kluczowych dla sektora finansowego oraz najczęściej poddawanych kontrolom ze strony organów nadzoru. Swoim zasięgiem obejmują jednak nie tylko instytucje finansowe, ale również wiele innych kategorii instytucji obowiązanych – m.in. operatorów pocztowych, biura rachunkowe, czy pośredników w obrocie nieruchomościami.

Obowiązki z zakresu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Status instytucji obowiązanej pod ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę szeregu obowiązków związanych z zapobieganiem wykorzystania działalności instytucji do prania brudnych pieniędzy – m.in. weryfikacji tożsamości klientów oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z klientem, analiz transakcji raportowania do GIIF, w tym okoliczności i transakcji podejrzanych, dokumentowania podejmowanych działań.

Procedury AML

Kluczem do prawidłowej realizacji obowiązków AML przez instytucje obowiązane, są odpowiednio zaprojektowane procedury AML. Zasady realizacji obowiązków powinny być dostosowane do specyfiki działalności podmiotu i regulować zasady realizacji obowiązków w sposób wyważony. Z jednej strony zapewniać skuteczność realizowanych działań i rozliczalność przed organami nadzoru z wykonania obowiązków, z drugiej strony możliwie zapewniać ciągłość i prostotę procesów biznesowych. Zespół prawników GP Partners, doświadczonych radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w obszarze AML, zapewni wdrożenie procedur AML, które zrealizują powyższe cele.

Doświadczenie naszego zespołu w obszarze AML

GP Partners należy do wiodących kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w doradztwie w zakresie regulacji zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Unikatowe doświadczenie zespołu obejmuje m.in.:

 • kompleksowe wdrożenia systemu AML zgodnego z wymogami IV i V dyrektywy AML w kilkunastu instytucjach obowiązanych, w tym podmiocie świadczącym usługi w zakresie prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego, audytu i konsultingu, w bankach, instytucjach płatniczych, instytucjach pożyczkowych, TFI, domu maklerskim i u operatorów pocztowych, obejmujące przygotowanie procedur, zaprojektowanie procesów oceny ryzyka klienta i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – proporcjonalnie i zgodnie ze specyfiką danej instytucji obowiązanej, a także sporządzenie oceny ryzyka instytucji oraz szkolenia personelu,

 • kompleksowe audyty zgodności działalności i dokumentacji wewnętrznej dwóch banków krajowych w obszarze AML, w tym przed planowaną kontrolą GIIF,

 • wdrożenia, audyty zgodności i inne doradztwo dla sektora pozafinansowego – m.in. operatorów pocztowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych

 • opiniowanie zgodności z wymogami przepisów i regulacji AML oraz RODO (biometria, zautomatyzowane decyzje) innowacyjnych rozwiązań w zakresie zdalnej weryfikacji tożsamości klientów.

 • opiniowanie zagadnień dotyczących AML, w tym w zakresie ustalania beneficjentów rzeczywistych, zasad on-boardingu klientów, monitorowania stosunków gospodarczych,

 • wsparcie w kontrolach prowadzonych przez organy nadzoru oraz postępowaniach administracyjnych wszczętych w następstwie kontroli GIIF w sektorze finansowym i niefinansowym, w tym wsparcie we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych,

 • audyty powdrożeniowe w banku oraz instytucji płatniczej,

 • kilkanaście przeprowadzonych i udokumentowanych ocen ryzyka instytucji wg autorskiej metodologii,

 • kilkadziesiąt przeprowadzonych szkoleń oraz wystąpień na konferencjach poświęconych zagadnieniom AML, publikacje z zakresu AML/CFT

 • członkowie zespołu Kancelarii, Maciej Gawroński oraz Michał Ćwiakowski, są współautorami pierwszego praktycznego przewodnika do polskiej ustawy AML regulujące zasady realizacji obowiązków przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zakres usług GP Partners

Dla naszych klientów realizujemy m.in.:

 • projekty obejmujące tworzenie dedykowanych procedur AML i kompleksowe wdrożenia systemów AML,

 • audyty funkcjonujących procedur i systemów oraz audyty realizacji poszczególnych obowiązków w oparciu o losowe próbki

 • opiniowanie zagadnień z obszaru AML dotyczących wykonywania poszczególnych obowiązków, np. wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w obszarze KYC, zasad monitoringu stosunków gospodarczych, ustalania beneficjentów rzeczywistych

 • bieżące, eksperckie wsparcie w wykonywaniu obowiązków AML (rola AML Officera),

 • wsparcie w związku z kontrolami zgodności realizacji obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prowadzonymi przez organy nadzorcze (GIIF, KNF);

 • szkolenia ogólne z zakresu AML dla wszystkich pracowników w organizacji, jak też szkolenia eksperckie dla osób odpowiedzialnych za obszar AML.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch