Członkowie naszego zespołu doradzali przy sporach o wartości od kilkuset tysięcy złotych do kilku miliardów euro. Reprezentowaliśmy Klientów przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałami Arbitrażowymi ds. Międzynarodowych Sporów Inwestycyjnych (BIT), Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporach arbitrażowych ad hoc.

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch