Członkowie naszego zespołu doradzali przy sporach o wartości od kilkuset tysięcy złotych do kilku miliardów euro. Reprezentowaliśmy Klientów przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałami Arbitrażowymi ds. Międzynarodowych Sporów Inwestycyjnych (BIT), Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporach arbitrażowych ad hoc.

W sporach tworzymy spójną strategię i narrację opartą na dogłębnym zrozumieniu istoty sprawy. Stawiamy na przejrzyste i logiczne przedstawianie argumentacji adresatom naszych działań, łącząc wiedzę procesową oraz wiedzę prawną i biznesową dotyczącą danego sektora gospodarki.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch