Kompleksowo realizujemy projekty z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zakres usług – przetargi, w tym publiczne (PZP)

Jesteśmy znani z obsługi złożonych przetargów, często o dużej wartości, zarówno publicznych realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), jak i prywatnych, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich. Nasze portfolio klientów obejmuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców – także operatorów infrastruktury krytycznej – oraz podmioty wiodące na rynku w swojej branży. Jesteśmy zatem bardzo dobrze przygotowani do doradzania wszystkim uczestnikom procesów przetargowych.

Wszechstronnie zajmujemy się zamówieniami publicznymi, doradzając nie tylko na etapie przetargu, ale także na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy.

Pomagamy zamawiającym w efektywnym kształtowaniu procesów zakupowych, wyborze odpowiedniej procedury zakupowej, przygotowaniu dokumentacji przetargowej i skutecznym przeprowadzeniu przetargu, a także wykonawcom w przygotowaniu i skutecznym złożeniu oferty oraz zawarciu umowy z zamawiającym. Wspieramy strony w toku negocjacji, a także reprezentujemy klientów podczas kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Przeprowadzamy audyty zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.

Doradzamy w zakresie zamówień finansowanych ze środków unijnych, w tym reprezentujemy klientów w kontrolach dotyczących prawidłowości rozliczania środków unijnych prowadzonych przez właściwe organy.

Wspieramy klientów w projektach realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prawnego.

Pomagamy w zakresie zagadnień pomocy publicznej.

Obsługujemy klientów w zakresie środków ochrony prawnej (odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i skargi sądów) oraz sporów sądowych z zakresu zamówień publicznych. Jesteśmy szczególnie dumni z naszych sukcesów na tym polu. Mamy na koncie wiele spraw wygranych dla naszych klientów i jesteśmy skuteczni w tym, co robimy.

Sektory, w których doradzamy

Mamy unikalne doświadczenie w sektorach, dla których stosowanie prawa zamówień publicznych jest istotne: energetycznym, naftowo-gazowym, infrastrukturalnym i użyteczności publicznej, lotniczym, IT i nowych technologii, farmaceutycznym i medycznym oraz budowlanym.

Wierzymy, że aby nasza porada była skuteczna doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych powinno iść w parze ze znajomością sektora, w którym działa nasz klient.

Nasze publikacje z dziedziny prawa zamówień publicznych

Nasze portfolio klientów, doświadczenie i zakres spraw, w których pomagamy, pozwala nam na dzielenie się wiedzą z zakresu prawa zamówień publicznych.

Radca prawny i partner Jacek Liput, który kieruje praktyką zamówień publicznych w GP Partners, jest współautorem książki “Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce”, Wolters Kluwer 2020: https://www.profinfo.pl/sklep/elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce,138689.html

Była to pierwsza na rynku książka dotycząca elektronizacji zamówień publicznych, uwzględniającej nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w styczniu 2021 roku.

Książka koncentruje się na praktyce obrotu i ma charakter interdyscyplinarny – w tym zawiera obszerne fragmenty dotyczące praktycznych zagadnień funkcjonowania podpisów elektronicznych w zamówieniach publicznych.

Książka miała bardzo pozytywne recenzje w momencie jej wydania. Nadal jest uważana za bardzo cenną wśród praktyków zamówień publicznych.

Regularnie zabieramy również głos w kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi. Poniżej przedstawiamy kilka z naszych publikacji.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch