Obsługujemy kompleksowo projekty z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Opracowujemy dokumentację przetargową (ogłoszenie o zamówieniu, część formalna SIWZ, w tym wzór umowy lub IPU, oferty), prowadzimy formalną komunikację pomiędzy stronami postępowań, przygotowujemy i negocjujemy kontrakty w reżimie PZP. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych. Przeprowadzamy audyty prawno-biznesowe realizacji procesów zakupowych w spółkach, pomagamy w utworzeniu lub optymalizacji działalności CUW. Współpracujemy z najlepszymi zewnętrznymi specjalistami z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce.

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch