Obsługujemy kompleksowo projekty z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Opracowujemy dokumentację przetargową (ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, w tym wzór umowy lub IPU), pomagamy w złożeniu oferty, prowadzimy formalną komunikację pomiędzy stronami postępowań, przygotowujemy i negocjujemy kontrakty w reżimie PZP.

Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych.

Przeprowadzamy audyty prawno-biznesowe realizacji procesów zakupowych w spółkach, pomagamy w utworzeniu lub optymalizacji działalności CUW. 

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch