- zespół

Piotr Biernatowski

Partner

Ekspert w obszarze prawa gospodarczego, w tym fuzji i przejęć oraz sporów korporacyjnych, z
uwzględnieniem aspektów karnoprawnych. Specjalizuje się również w obsłudze rynku kapitałowego,
ochronie danych osobowych, technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji.

Piotr Biernatowski jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa
gospodarczego. W trakcie swojej praktyki brał udział w licznych fuzjach i przejęciach, które
prowadził od fazy koncepcyjnej do zakończenia fazy potransakcyjnej, doradzając między
innymi przy konstruowaniu nowych form zarządzania spółkami po ich przejęciu. Posiada
unikalne doświadczenia w zakresie sporów gospodarczych, które wymagały szybkiego,
precyzyjnego oraz interdyscyplinarnego działania zdobyte m. in. w trakcie wrogich przejęć.

Doradza w zakresie prawa nowych technologii klientom prowadzącym innowacyjne projekty
bazujące na technologii blockchain, sztucznej inteligencji oraz kryptografii. W wolnym czasie
chętnie poszerza pozaprawną wiedzę w tym zakresie. W tych technologiach widzi
fundamenty kolejnej rewolucji gospodarczej.

Prowadzi obsługę w zakresie rynków kapitałowych oraz ochrony danych osobowych.
Sporządza liczne opinie eksperckie oraz raporty dotyczące między innymi takich regulacji jak
MIFID II oraz RODO. Przeprowadził szereg emisji instrumentów finansowych, w tym obligacji
oraz akcji. W ramach tych dziedzin prawa publikował jako ekspert na portalu Obserwator
Finansowy prowadzonym pod egidą Narodowego Banku Polskiego.

Doświadczenie zdobywał pracując w wiodących kancelariach prawnych, współpracując z
firmami będącymi liderami swoich branż. Wspomagał swoich klientów w działaniach
biznesowych zabezpieczając ich interesy, jak również w sytuacjach kryzysowych, które
wymagały dynamicznych i zdecydowanych działań. Przez kilka lat pełnił również funkcję
Sędziego Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Sektory:

Prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo karne gospodarcze, rynek finansowy, technologia blockchain i AI

Języki:

angielski
hiszpański