- zespół

Jacek Liput

Counsel

Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w Gawroński & Partners

Jacek Liput jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie przetargowym, w tym przede wszystkim prawie zamówień publicznych, przetargach cywilnych, a także w postępowaniach prowadzonych na gruncie przepisów szczególnych, w tym zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności. Zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym.

Jacek doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na wszystkich etapach procesu zamówieniowego, nie tylko na etapie przetargu, ale również na etapie przygotowania postępowania, a także wykonywania zawartej umowy. Pomaga zamawiającym w zakresie efektywnego ustrukturyzowania procesów zakupowych, wyborze odpowiedniego trybu postępowania, przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz efektywnym przeprowadzeniu przetargu, jak i wspiera wykonawców w przygotowaniu i skutecznym złożeniu oferty oraz zawarciu umowy z zamawiającym. Wspiera również strony procesu zamówieniowego na etapie negocjacji oraz w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Reprezentuje klientów w toku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i prowadzi audyty postępowań przetargowych.

W swojej dotychczasowej praktyce Jacek doradzał w postępowaniach przetargowych o wartości wielu miliardów złotych, w sektorach takich jak ICT, sektor energetyczny, budowlany i infrastrukturalny, sektor farmaceutyczny i medyczny, sektor zbrojeniowy. Doradzał m.in. w skomplikowanych projektach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, budowy bloków energetycznych, poszukiwania i wydobycia paliw kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym gazu łupkowego), przetargach dotyczących pierwszej elektrowni jądrowej planowanej w Polsce, budowy dróg i autostrad oraz stadionów przed EURO 2012, budowy spalarni śmieci, przetargach dotyczących dostaw specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali oraz w ramach dużych zamówień wojskowych (w tym m.in. głośny przetarg na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii).

Jacek doradza również klientom w zagadnieniach z zakresu szeroko pojmowanego obrotu gospodarczego, prawa umów, prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i w kwestiach regulacyjnych.

Przed podjęciem współpracy z Gawroński & Partners Jacek zdobywał doświadczenie pracując przez dziesięć lat w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS, a następnie jako Senior Legal Counsel w globalnej firmie telekomunikacyjnej.

Jacek Liput jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

Dane kontaktowe:

E: jacek.liput@gppartners.pl

T: +48 602 784 190

https://www.linkedin.com/in/jacek-liput-a5820581/