- zespół

Sylwia Graboś

Counsel

Sylwia Graboś wraz z Katarzyną Antonowicz Borzestowską jest odpowiedzialna za doradztwo prawne Gawroński & Piecuch dla sektora mediów.

Sylwia Graboś jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego i mediów (komercyjnych nadawców telewizyjnych. wydawnictw, nadawców radiowych, mediów elektronicznych).  W ramach pracy zawodowej doradzała nadawcom, operatorom sieci kablowych, platform cyfrowych, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także zagranicznym spółkom technologicznym i świadczącym usługi IT.

Łączy znajomość prawnych aspektów działalności nadawczej, prasowej, działalności wydawców internetowych oraz dostawców kontentu i usług drogą elektroniczną, z praktyczną wiedzą w zakresie  uwarunkowań funkcjonowania tych podmiotów. Doradza w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej. Doradza też w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

W ramach swojej pracy zawodowej oprócz doradztwa regulacyjnego specjalizuje się również w prawie kontraktowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu prawa mediów, prawa autorskiego, i cywilnego. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i negocjowaniu kontraktów IT, a także z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną. Obsługuje procesy M&A spółek telekomunikacyjnych i posiadających aktywa w postaci dóbr niematerialnych.

Sylwia posiada rozległe doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Prowadziła szereg postępowań z zakresu prawa autorskiego, dóbr osobistych, a także spory gospodarcze.