- zespół

Paweł Dmowski

Counsel

Szef Praktyki Rozwiązywania Sporów, członek zespołu Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych oraz Nowych Technologii w Gawroński & Piecuch.

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami na etapie sądowym, a także zanim tam trafią. Reprezentował klientów w trudnych i skomplikowanych postępowaniach sądowych, wynikiem których było odzyskanie wierzytelności o wartości setek milionów złotych.

Z sukcesem prowadził sprawy zmierzające do odzyskania wierzytelności od dłużników wyprowadzających majątek za granicę lub w inny sposób próbujących uniemożliwić zaspokojenie wierzycieli, a także skutecznie bronił interesów przedsiębiorców przed niezasadnymi roszczeniami oraz próbami wrogich przejęć. Doświadczenie Pawła obejmuje doradztwo zarówno od strony czysto prawnej jak i od strony biznesowej. Doradzał w bieżącej działalności biznesowej przedsiębiorców i grup kapitałowych, opiniował, konstruował i negocjował kontrakty handlowe.

W ramach praktyki regulacyjnej Paweł pracował przy projektach związanych z wdrożeniem RODO, w szczególności przy jednym z największych wdrożeń w kraju, implementował regulacje AML IV w bankach, funduszach inwestycyjnych oraz krajowych instytucjach płatniczych, a ponadto jest współautorem szeregu opinii prawnych z zakresu nowych technologii w instytucjach finansowych, w szczególności dotyczących zagadnień cloud computingu i outsourcingu w sektorze bankowym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, ukończył również Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie co pozwala mu lepiej zrozumieć potrzeby biznesowe klienta i zarządzać złożonymi, multidyscyplinarnymi postępowaniami sądowymi.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której ukończył aplikację radcowską.

Języki:

polski
angielski