- zespół

Maciej Gawroński

Partner Zarządzający

Autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego

Maciej był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29, ekspertem Komisji Europejskiej ds kontraktów cloud computingowych (co-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za treść kontraktu i jego rozwój podczas pełnego cyklu życia największego wdrożenia informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych.

Maciej reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Maciej występował w sprawach o wartości milionów i miliardów Euro.

W 2014, konsultując projekt Standardowych Klauzul Umownych Ad hoc „Przetwarzający z EU do podprzetwarzającego spoza EU” (WP214), Maciej zaproponował Komisji Europejskiej zasadę odpowiedzialności pozaunijnych podprocesorów, która ostatecznie stała się ogólną zasadą odpowiedzialności wszystkich podmiotów przetwarzajacych zawartą w Art. 82 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia EU o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jak też zasadę przenoszalności danych osobowych, która zmaterializowała się w Art. 20 RODO. Maciej konsultował też zasady podpowierzenia, które trafiły do Art. 28 ust. 2 i 28 ust. 4 RODO.

Maciej jest autorem, współautorem i redaktorem treści serwisu prawnego Wolters Kluwer o ochronie danych osobowych LEX Ochrona Danych Osobowych (www.ochrona-danych-osobowych.lex.pl) oraz Praktycznego Poradnika RODO z wzorami dokumentów tego samego wydawnictwa (data publikacji: kwiecień 2018).

Regularnie publikuje i wykłada na temat ochrony danych i RODO, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, e-commerce, własności intelektualnej, sektora finansowego.

Przed otwarciem Gawroński & Partners Maciej założył polskie biuro Bird & Bird, którym zarządzał przez osiem lat.

Maciej to:

  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Chambers Europe 2017-19 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2014-2019 w kategoriach Technologia, Media, Telekomunikacja, Ochrona danych osobowych
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Best Lawyers 2013-2019 w IT i Własności Intelektualnej
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Guide to the World’s Leading Lawyers 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Legal 500 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
  • Rekomendowany Ekspert Rankingu Who’s Who Legal 100 2016 w kategorii Spory Patentowe w Naukach Przyrodniczych

 

 

Maciej.Gawronski@gawronski.co
https://www.linkedin.com/in/maciejgawronski/
twitter: @maciekgawronski

Referencje
Market sources outlining his „operational efficiency, communication and pro-business consulting. He is recognised for his IT knowledge and has extensive experience of handling IT matters relating to the finance sector.”, Chambers & Partners Europe 2016

„…extensive understanding of IT processes and related risks”, Chambers & Partners Europe 2015
„…very good in IT.”, Chambers & Partners Europe, 2014
„…in a league of his own.”, Legal 500, 2013
„…clients love working with him.” Chambers & Partners Europe, 2012
„…IT expert Maciej Gawronski.”, Legal 500, 2009
„…combines corporate skills and expertise in the legal aspects of new technologies.”, Legal 500, 2006

Sektory
energetyczny, finansowy, informatyczny, media
nowoczesne technologie, doradztwo korporacyjne, spory

Nagrody
 Jeden z czterech najlepszych prawników w Polsce w Technologii, Mediach i Telekomunikacji według Rankingu Kancelarii Prawniczych  Rzeczpospolitej 2017
 Jeden z sześciu najlepszych prawników w Polsce w Technologii, Mediach i Telekomunikacji według Chambers Europe 2017
 Rekomendowany prawnik prawa IT i prawa własności intelektualnej według Best Lawyers in Poland 2016-17
 Rekomendowany prawnik IT według Guide to the World’s Leading Lawyers – Technology, Media & Telecommunications 2016
Rekomendowany prawnik Technologii Mediów i Telekomunikacji według Legal 500 2016
 Rekomendowany prawnik sporów patentowych w Life Sciences (farmacja, medycyna) według Who’s Who Legal 100 2016

Języki
Polski
Angielski
Francuski