- zespół

Ksawery Wyrozemski

Consultant

Ksawery Wyrozemski jest konsultantem kancelarii Gawronski & Partners odpowiedzialnym w szczególności za relacje z firmami zagranicznymi, cudzoziemcami inwestującymi w Polsce, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, a także za wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obronności oraz Stanów Zjednoczonych.

Przez okres swojej aktywności zawodowej Ksawery pełnił służbę dyplomatyczną w w Atenach, Kopenhadze, Bangkoku, Warszawie, zajmując stanowiska od Trzeciego Sekretarza do Pierwszego Sekretarza Ambasady USA.

Ksawery posiada obywatelstwo amerykańskie i angielskie. Angielski jest jego językiem ojczystym, włada również płynnie polskim. Ksawery ukończył the George Washington University w Washington D.C. na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

ksawery.wyrozemski@gawronski.co

sektor
obronność, lotnictwo, technologia, inwestycje zagraniczne, współpraca międzynarodowa

Języki
Polski – biegle
Angielski – ojczysty