- zespół

Katarzyna Kloc

Partner

Katarzyna Kloc specjalizuje się w ochronie danych osobowych, własności intelektualnej i IT.

Katarzyna prowadzi projekty wdrożeń RODO, umowy i spory informatyczne, spory patentowe i znakowe. Doradza także w sprawach ochrony konsumentów, e-commerce, prawa umów. Doradzała klientom z różnych sektorów, w tym bankowego, dóbr luksusowych, energetycznego, e-commerce, farmaceutycznego, finansowego technologicznego. Doradzała w sprawach naruszeń własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji. Stawała także przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Przed dołączeniem do Gawroński & Partners doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

katarzyna.kloc@gawronski.co
https://www.linkedin.com/in/klockatarzyna/

Sektor
Intellectual Property, Data Protection, Technologies Media Telecommunication, Business Criminal Law

Języki
Polski – ojczysty
Angielski – biegły
Francuski – podstawowy
Niemiecki – podstawowy