- zespół

Katarzyna Antonowicz Borzestowska

Of Counsel

Katarzyna Antonowicz Borzestowska wraz z Sylwią Graboś odpowiadają za doradztwo prawne Gawroński & Piecuch dla sektora mediów.

Katarzyna Antonowicz Borzestowska jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców z sektora mediowego i sektora używek. Katarzyna odpowiadała za postępowania regulacyjne przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ale także za zagadnienia finansowania działalności, jak i kwestie własności intelektualnej.

Od początku 2002 roku występuje przed przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi.

Przez trzy lata pełniła też funkcję egzaminatora prawa cywilnego egzaminów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.