- zespół

Beata Paxford

Counsel

Dr Beata Paxford specjalizuje się w prawie bankowym i sporach nieruchomościowych oraz prawie konsumenckim.

Mec. Paxford zajmuje się obsługą instytucji finansowych w zakresie sporów konsumenckich, przygotowywaniu dokumentacji produktowych jak również w zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym w instytucjach finansowych.

Zajmuje się również kwestiami AML, MIFID II i kredytami konsumenckimi i hipotecznymi.

Reprezentuje klientów w sporach sądowych.

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa handlowego w tym poświęconych bankowości islamskiej. Zajmuje się również prawem nieruchomości a w szczególności sporami z tego obszaru.

Mec. Paxford jest adwokatem, przewodniczącym sekcji prawa bankowego i finansowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

beata.paxford@gawronski.co

Języki:

polski

angielski

francuski