Wyrok sądu w sprawie złamania zakazu przemieszczania się, w związku z pandemia Covid 19

W Rzeczpospolitej z dnia dzisiejszego ukazał się interesujący artykuł, dotyczący wyroku sądu w sprawie zawieszenia biegu terminu odnośnie decyzji sanepidu. 

W kwietniu tego roku państwowy powiatowy inspektorat sanitarny nałożył karę w wysokości 5 tys zł,  za złamanie zakazu przemieszczania się. Ukarany odwołał się do wojewódzkiego inspektoratu, jednak  ten uznał, że skarga została wniesiona po terminie tj. w maju. Termin na wniesienie skargi, lub odwołania wynosi bowiem 14 dni.
Obowiązywała już wtedy ustawa uchwalona 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19. Treść ustawy przewiduje zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych. Wojewódzki inspektorat w swojej decyzji w sprawie podkreślił, że zawieszenie nie dotyczy terminów związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

O opinię w tej sprawie został poproszony radca prawny Jacek Liput z kancelarii Gawroński & Partners. 

Opinia, jak również cały artykuł dostępny tutaj.

 

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch