Udało się obronić przed Krajową Izbą Odwoławczą wymóg #SWZ dotyczący certyfikacji przedmiotu zamówienia przez organ administracji USA – pomimo posiadania przez urządzenie wszelkich kwalifikacji i dopuszczeń unijnych.

Mecenas Jacek Liput reprezentował zamawiającego. Odwołujący żądał wykreślenia wymogu certyfikacji amerykańskiej.

Izba oddaliła odwołanie w całości obszernie cytując nasze argumenty w ustnym uzasadnieniu.

Powyższy wymóg SWZ, zgodnie z naszą argumentacją, został uznany za obiektywny i niedyskryminujący, oparty o rzeczywistą potrzebę zamawiającego. A także proporcjonalny, a więc ostatecznie prawidłowy i możliwy do postawienia przez zamawiającego.

Argumenty przemawiające za obiektywnością wymogu certyfikacji były oparte m.in. o cyberbezpieczeństwo.

Brawo Jacek!

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch