Współpraca

Gdzie prawo
spotyka technologię

Gawroński & Partners blisko współpracuje z następującymi organizacjami:

Good Data Protection Standard Sp. z o.o.

gdpstandard.com to inicjatywa kompleksowej zautomatyzowanej usługi umożliwiającej osiągnięcie i obsługiwanie zgodności z RODO. GDPS jest narzędziem pomocnym zarówno instytucjom obowiązanym do stosowania RODO jak i inspektorom ochrony danych, oraz kancelariom i innym firmom chcącym doradzać przy zapewnieniu zgodności z ochroną danych osobowych. Obecnie partnerami GDPS są Gawroński & Partners i Lubasz i Wspólnicy ale GDPS zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych. 

AVET Information & Network Services Sp. z o.o

AVET INS to wyspecjalizowana firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, w szczególności firm z sektorów regulowanych takich jak bankowość i energetyka. Siedziba AVET INS mieści się w naszym biurze. Z AVET INS współpracujemy między innymi przy audytach cyberbezpieczeństwa i zgodności z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Lubasz i Wspólnicy

Lubasz i Wspólnicy to kancelaria prawna, z którą współpracujemy przy wielu projektach nie tylko z obszaru ochrony danych osobowych. Jako kancelarie wiodące w obszarze ochrony danych osobowych często konkurujemy o zlecenia tego typu. Jednak tam, gdzie widzimy korzyść dla naszych klientów, podejmujemy współpracę. W szczególności współpracujemy przy technologicznych rozwiązaniach wspierających zgodność z ochroną danych osobowych, takich jak Good Data Protection Standard i GDPR Risk Tracker. 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

PITT to platforma firm działających na rzecz
cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa.

Współtworzy fundamenty cyfrowego rozwoju:

  • reprezentuje interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej
    klasy cyfrowe produkty i usługi.
  • pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację
    Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej.
  • promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz
    upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Wolters Kluwer Polska

Wolters Kluwer to wydawnictwo prawnicze, z którym stale współpracujemy przy publikacjach książkowych, systemach informatycznych, webinarach i konferencjach. Z Wolters Kluwer wymieniamy się też pomysłami i myślami dotyczącymi rozwoju usług prawniczych i tzw. regtech, czyli rozwiązań automatyzujących zgodność z przepisami

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch