Wdrożenie dyrektywy ochrony informatorów nie zostanie wprowadzone w terminie?

Niestety wszystko na to wskazuje.

Polska Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ma czas na wdrożenie do 16.12.2021 r.

🚶Działania, a raczej ich brak dowodzą, że projekt, którego konspekt powstał w 2018 roku, nie doczeka realizacji w 2021 r.

🚶‍♂️„Polska ma strategię wdrażania przepisów unijnych jak najpóźniej, o czym mówił już premier Donald Tusk. Polega ona na tym, że zdarza się wdrożyć akt, z którym wiążą się jakieś koszty, jak najpóźniej – zauważa Maciej Gawroński, radca prawny (..)”

https://www.prawo.pl/kadry/kiedy-bedzie-gotowy-projekt-ustawy-ktora-wdrozy-dyrektywe-ue-by,509050.html?fbclid=IwAR0QO5Z9Vjf0v2MMxrnHzE95ebNc3M_Fex61DKfWkETS4dNKH6bYjh_sGNY

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch