W poniedziałek, 14 października, Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Tym razem nie chodzi o kolejną nowelizację dotychczas obowiązujących przepisów, ale o uchwalenie całkiem nowego aktu prawnego.

Wraz z ustawą Prawo zamówień publicznych Prezydent podpisał również ustawę z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, która dostosowuje cały szereg innych aktów prawnych do nowej rzeczywistości prawnej.

W zasadniczej części zmiany wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2021 r., jednak już teraz warto się na nie przygotować.

A zmian jest sporo, w tym m.in.:
✅ Pełna elektronizacja zamówień publicznych
✅ Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych, m.in. poprzez określenie obowiązkowych analiz przed wszczęciem postępowania, a także wprowadzenie zasady efektywności
✅ Uproszczenie zasad kwalifikacji podmiotowej wykonawców (warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia)
✅ Uproszczenia proceduralne dla zamówień o wartościach powyżej progów unijnych, a także wprowadzenie nowego tzw. trybu podstawowego dla mniejszych zakupów
✅ Nowy typ zamówień klasycznych – tzw. zamówienia bagatelne o wartości od 50 000 zł do 130 000 zł
✅ Zwiększenie równowagi kontraktowej stron umowy, w tym m.in. wprowadzenie obowiązkowych postanowień umownych i katalogu postanowień abuzywnych, a także nowych zasad wypłaty zaliczek i waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy
✅ Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy przez zamawiającego
✅ Zmiany w procedurze odwoławczej i stworzenie specjalistycznego sądu zamówień publicznych (Sąd Okręgowy w Warszawie)
✅ Zwiększenie roli Prezesa UZP w tworzeniu dobrych praktyk i standardowych dokumentów
✅ Wprowadzenie podstaw prawnych do stworzenia polityki zakupowej państwa
✅ Zmiany wynikające z potrzeby dostosowania obowiązujących procedur zamówieniowych do wymogów RODO

W kancelarii Gawroński&Partners prowadzimy kompleksową obsługę postępowań zamówieniowych, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Doradzamy w pełnym spektrum zagadnień prawnych związanych z przetargami. Szefem naszej praktyki prawa zamówień publicznych jest mec. Jacek Liput

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących nowych przepisów – pozostajemy do dyspozycji.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch