Stan regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa po wprowadzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

W połowie lat dziewięćdziesiątych Bill Gates stwierdził, że usługi bankowe będą potrzebne niezależnie od tempa rozwoju technologii, czego jednak nie da powiedzieć się o samych bankach. Kończy się druga dekada XXI wieku a banki, choć mocno poturbowane po kryzysie 2008 roku, naciskane przez fintechy oraz obdarowywane corocznie nową porcją regulacyjnych obowiązków, mają się ciągle nieźle. Cyberprzestępczość jest w tej sytuacji zagrożeniem (aka przypadek centralnego banki Bangladeszu) ale też szansą. Ochrona bezpieczeństwa informacji zawsze była traktowana przez sektor bankowy niezmiernie poważnie i może się okazać, że właśnie ten element będzie decydował o przewadze konkurencyjnej banków. W naszym artykule skierowanym do banków spółdzielczych omawiamy stan regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa po wprowadzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch