Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Open AI

W zderzeniu z postępem technologicznym człowiek sprowadzany jest często do rangi przedmiotu. Temu właśnie przeciwdziałać ma RODO.

Dlatego w imieniu dra Łukasza Olejnika złożyliśmy skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na OpenAI.

Sprawę dokładnie opisuje Natasha Lomas na łamach TechCrunch i Cecily Mauran w Mashable.

Jesteśmy przekonani, że da się pogodzić prawa osób, których dane dotyczą, z rozwojem produktów sztucznej inteligencji takich jak Chat GPT. Skoro miliardy idą na ten rozwój, to część tych sum można z powodzeniem przeznaczyć na komponenty zgodności z RODO. A jeśli Open AI miała wątpliwości co do pogodzenia swojej usługi z zasadami ochrony danych osobowych, powinna była skorzystać z art. 36 RODO – uprzedniej konsultacji z organami ochrony danych.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch