Ruszyły konsultacje projektów nowego prawa komunikacji elektronicznej. Takiego przedsięwzięcia legislacyjnego jeszcze nie było!

Ministerstwo cyfryzacji ruszyło z konsultacjami dwóch projektów ustaw mających za zadanie wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (EŁKE) z grudnia 2018 roku. Projekt jest innowatorski i spełniający wymagania dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji w Europie. Regulacja polityki audiowizualnej ma na celu  jak najlepsze wdrożenie przepisów EŁKE jak i również spełnienie oczekiwań rozwijającego się w Polsce rynku telekomunikacyjnego. Potrzeby przedsiębiorców zarówno jak i konsumentów tych usług zostały szeroko skonsultowane oraz wzięte pod uwagę podczas tworzenia projektów nowych norm prawnych. Dodatkowo w ustawach uwzględniono ochronę takich wartości jak wolność słowa, pluralizm, ochrona konsumentów i małoletnich.

Pierwszy projekt to ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej, a drugi to przepisy wdrażające tę ustawę w życie.

Nowe prawo ma zastąpić ustawę z 16 lipca 2004 roku. Zawiera rozległe, systemowe zmiany merytoryczne, ale również niezmienione przepisy prawa telekomunikacyjnego w usystematyzowanej formie. Uregulowane zostaną m.in. kwestie wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, zapewnienia dostępu, rejestr jednostek samorządu terytorialnego, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji. Przepisy będą również obejmować prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej. Największa jednak nowelizacja dotyczy kodyfikacji po raz pierwszy zagadnień związanych z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów oraz usługi dodatkowego obciążenia rachunku (direct billing).

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji wszystkich zainteresowanych do końca dnia 28 sierpnia na adres mailowy – konsultacje.pke@mc.gov.pl

Treść projektów jest dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch