Czy mogę być winna grosika? Nie, ale takie pytania nadal będziemy słyszeć.

?Wprowadzono zmiany w ustawie o usługach płatniczych kategoryzujące nieprzyjęcie zapłaty w gotówce jako wykroczenie.

?Projekt nakazu obsługiwania płatności gotówkowych uzyskał aprobatę Europejskiego Banku Centralnego.

?– Pomimo istnienia obecnie przepisów (ustawa o Narodowym Banku Polskim) stanowiących o tym, że znaki pieniężne emitowane przez NBP stanowią prawny środek płatniczy w Polsce, nie istnieje regulacja, z której wynikałby obowiązek przyjmowania gotówki przez sprzedawców – wskazuje Michał Ćwiakowski, adwokat w kancelarii Gawroński & Partners.

https://www.prawo.pl/biznes/nie-odmowia-przyjecia-gotowki-juz-w-sklepach,510652.html

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch