Panel „Czy Bank „white label” może istnieć?”

Podczas panelu „Czy Bank „white label” może istnieć?” zamykającego konferencję Gdańskiej Akademii Bankowej „IT w Instytucjach Finansowych”, w którym reprezentował nas Maciej Gawroński, uczestnicy zgodzili się, że wykorzystanie chmury obliczeniowej w bankowości jest nieuchronne oraz że zarządzanie ryzykiem outsourcingu jest elementem ogólnego zarządzania ryzykiem operacyjnym, stąd nie należy wcale uznawać stanu obecnego („on premise”) za bezpieczny. Zgodzili się też, że do dyskusji regulacyjnej o outsourcingu i cloud computingu potrzeba partnerów rozumiejących ciągłość działania, bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo, aby była to dyskusja partnerska a nie walka z cieniem. Dziękujemy za zaproszenie Gdańskiej Akademii Bankowej i Robertowi Trętowskiemu, oraz dziękujemy za wspólną dyskusję Joanna Erdman, Piotr Kalisz, Tomasz Piwowarski, Michal Potoczek

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch