Sylwia Szutko

Junior Associate

Where law
meets technology

Prawnik, doktorantka prawa w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA UKSW.

Edukacja i doświadczenie

Sylwia ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest doktorantką prawa w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA UKSW, gdzie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą prostej spółce akcyjnej (PSA). Sylwia jest Sekretarzem Redakcji kwartalnika studentów i doktorantów „Młody Jurysta”. Ponadto, jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa i biznesu.

Specjalizuje się w prawie spółek, fuzji i przejęć, prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain. Jej specjalizacja obejmuje również ochronę danych osobowych, prawo zobowiązań umownych, własności intelektualnej oraz rynku kapitałowego.

Przed dołączeniem do zespołu Gawroński & Partners Sylwia zdobywała doświadczenie pracując w warszawskich kancelariach prawnych oraz przez rok prowadząc własną działalność gospodarczą świadczącą usługi doradztwa prawnego i biznesowego dla przedsiębiorców.

Specjalizacje

Prawo spółek, fuzje i przejęcia, ochrona danych osobowych, prawo nowych technologii, prawo zobowiązań umownych, rynek kapitałowy.

Wybrane publikacje i prelekcje na konferencjach
  • Szutko S., Zakaz konkurencji w spółce akcyjnej, [w:] Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie, red. Marek Michalski, Warszawa 2019.
  • Szutko S., Czy kryptowaluty są piramidą finansową? [w:] Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków, red. Marek Michalski, Warszawa 2019.
  • Szutko S., Istotna Founders Agreement w procesie kształtowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Konferencja pt. „Tworzenie spółek handlowych – aspekty prawne i ekonomiczne”, Poznań 2018.
  • Szutko S., Opodatkowanie kryptowalut w Polsce – postulaty de lege ferenda, Konferencja pt. „Ordynacja podatkowa – stan obecny i kierunki zmian, Białystok 2018.
  • Szutko S., Prawo dla startupów. Prosta spółka akcyjna jako nowa spółka dla innowacyjnych biznesów, Konferencja pt. „Prawo handlowe wobec wyzwań XXI wieku”, Poznań 2017.
  • Szutko S., Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych – właściwy strażnik obowiązku lojalności, czy też instytucja nakładająca na ograniczenia na członków zarządu, Law & Business Summit, Poznań 2017.
Języki
  • Polski
  • Angielski

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch