Specjalizacje

Prawo gospodarcze, prawo karne gospodarcze (white collar crime), fuzje i przejęcia, rynek finansowy, spory.

Doświadczenie

Piotr jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego i karnogospodarczego. W trakcie swojej praktyki brał udział w licznych fuzjach i przejęciach, które prowadził od fazy koncepcyjnej, poprzez przeprowadzenie transakcji do ułożenia ładu korporacyjnego po transakcji. Posiada unikalne doświadczenia w zakresie sporów gospodarczych wewnątrz spółek, jak również pomiędzy spółkami. Brał udział we wrogich przejęciach zarówno po stronie inicjującej, jak i broniącej.

Doradza klientom również w zakresie nowych technologii, w których widzi fundamenty rozwoju społeczno – gospodarczego (blockchain, sztuczna inteligencja oraz kryptografia).

Doradza podmiotom z rynku finansowego w zakresie regulacji (AML, RODO oraz MIFID II) oraz w zakresie obrotu, w tym emisji instrumentów finansowych.

Tworzy i realizuje strategie obrończe w skomplikowanych i głośnych procesach karnych gospodarczych.

Przez kilka lat pełnił funkcję Sędziego Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Edukacja

Absolwent prawa na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie studiów prawniczych studiował również w Hiszpanii na Universidad Autonoma de Barcelona. Absolwent studiów podyplomowych z Bankowości Inwestycyjnej Szkoły Głównej Handlowej. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wybrane projekty
  • Przejęcia spółek z sektora nowych technologii
  • Wrogie przejęcia spółek publicznych
  • Zaprojektowanie i wdrożenie ładu korporacyjnego w złożonej strukturalnie grupie kapitałowej
  • Obrony w sprawach karnych związanych z przestępstwami indywidualnymi funkcjonariuszy publicznych oraz przestępstwami gospodarczymi, z aspektami międzynarodowymi
  • Audyty śledcze w związku z nieprawidłowościami wewnątrzkorporacyjnymi, w tym dotyczącymi dostępu do informacji (szpiegostwo gospodarcze, nadużycie uprawnień, nieuprawniony dostęp)
Organizacje

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie,

Fundacja Polska Przyszłości Instytut Libertatis.

Wybrane publikacje
Języki
  • Polski
  • Angielski
  • Hiszpański

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch