Specjalizacje

Spory, prawo spółek, karne gospodarcze

Doświadczenie

Spory, prawo gospodarcze, prawo karne gospodarcze, fuzje i przejęcia, rynek finansowy, kryptowaluty.

Doświadczenie

Piotr jest doświadczonym adwokatem doradzającym w zakresie prawa gospodarczego i karno-gospodarczego. Posiada unikalne doświadczenie w zakresie sporów gospodarczych pomiędzy spółkami oraz pomiędzy wspólnikami. Brał udział w licznych fuzjach i przejęciach, zaczynając od fazy koncepcyjnej, poprzez negocjacje i zamknięcie transakcji, kończąc na doradztwie potransakcyjnym.

Doradza podmiotom z rynku finansowego w zakresie regulacji, obrotu i emisji instrumentów finansowych.

Tworzy i realizuje strategie w złożonych sporach gospodarczych i karno-gospodarczych.

Przez kilka lat pełnił funkcję Sędziego Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Przed dołączeniem do Gawroński & Partners Piotr prowadził własną kancelarię. Wcześniej pracował w polskiej kancelarii wyspecjalizowanej w sporach gospodarczych i doradztwie strategicznym.

Wybrane projekty:

 • Spory gospodarcze, w tym o wartości powyżej 100 mln PLN dotyczące złożonych i technologicznie zaawansowanych projektów inwestycyjnych
 • Przejęcia spółek z sektora nowych technologii
 • Wrogie przejęcia spółek publicznych o kapitalizacji akcji ponad 100 mln PLN
 • Zaprojektowanie i wdrożenie ładu korporacyjnego w złożonej grupie kapitałowej Skarbu Państwa
 • Obrony w sprawach karnych związanych z przestępstwami indywidualnymi funkcjonariuszy publicznych oraz przestępstwami gospodarczymi, z aspektami międzynarodowymi
 • Skuteczny audyt śledczy w związku z nieprawidłowościami wewnątrzkorporacyjnymi oraz uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do informacji w spółce o znaczeniu strategicznym

Edukacja

Absolwent prawa na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie studiów prawniczych studiował również w Hiszpanii na Universidad Autonoma de Barcelona. Absolwent studiów podyplomowych z Bankowości Inwestycyjnej Szkoły Głównej Handlowej.

Organizacje

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – adwokat

Fundacja Instytut Libertatis Polska Przyszłości

Wybrane publikacje

 •  artykuł „Wyższe kary za naruszenie informacji poufnych” https://forsal.pl/artykuly/1034331,wyzsze-kary-za-naruszenie-informacji-poufnych.html
 •  artykuł Zmiana zasad ustalania prawa z akcji to nowe wyzwania” https://kancelarierp.pl/zmiana-zasad-ustalania-prawa-z-akcji-to-nowe-wyzwania/

Języki

 • Polski
 • Angielski
 • Hiszpański

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch