Specjalizacje

Ochrona danych osobowych, w tym bezpieczeństwo danych, prawo nowych technologii, prawo własności intelektualnej, eCommerce. 

Doświadczenie

Patrycja swoje doświadczenie zdobywała w międzynarodowej korporacji w dziale prawnym oraz w butikowych polskich kancelariach. W kancelarii Gawroński & Partners od 2017 roku, członek zespołu data protection & IP & IT.

Patrycja bierze udział w złożonych projektach wdrożeniowych RODO, w tym projektach związanych z zapewnieniem wsparcia w zakresie identyfikacji i klasyfikacji incydentu bezpieczeństwa danych oraz przeprowadzenia formalnej oceny skutków dla ochrony danych.  Opracowuje umowy wdrożeniowe na systemy IT, w tym z wykorzystaniem usług cloud computingu. Patrycja bierze udział w projektach związanych prawem własności intelektualnej,  w tym opracowuje umowy licencyjne, przenoszące prawa własności intelektualnej oraz umowy w zakresie korzystania z programów komputerowych.

Edukacja

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, aplikantka Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, w tym udział w rocznej wymianie naukowej na Universitetet i Bergen (UiB) w Norwegii, uczestniczka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (IP Centrum).

Wybrane projekty:
 • Wdrożenie regulacji RODO w 62 spółkach Grupy Kapitałowej z sektora energetycznego, oraz wdrożenie regulacji RODO u podmiotów z sektora, telekomunikacyjnego, finansowego oraz bankowego;
 • Przeprowadzenie szeregu audytów RODO w organizacjach, w tym audytów systemów IT w zakresie zgodności z postanowieniami RODO;
 • Udział w sporządzaniu oraz negocjowaniu umowy wdrożeniowej na system IT dla nowo utworzonego banku hipotecznego z wykorzystaniem usług cloud computingu;
 • Opracowanie procedur, w tym opracowanie wraz z mec. Gawrońskim wtórej analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych;
 • Przygotowanie umów oraz opinii dotyczących korzystania z oprogramowań w modelu SaaS, w tym dla sektora regulowanego;
 • Przeprowadzenie procesu oceny skutków dla ochrony danych dla porcesu monitoringu wizyjnego dla jeden z wiodących międzynarodowych restauracji;
 • Gościnne prowadzenie wykładów na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Organizacje

Okręgowa Izba Radców Prawnych

Wybrane publikacje
 • Guide to the GDPR, Wolters Kluwer Law International (współautor)
 • Przewodnik ze wzorami, Wolters Kluwer (współautor)
 • Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po RODO i ustawie z wzorami, Wolters Kluwer Polska (współautor)
 • Listy kontrole (checklisty zgodności) z RODO, Wolters Kluwer Polska (współautor)
Języki
 • Polski
 • Angielski

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch