Adwokat, ekspert regulacji rynków finansowych i compliance, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych w Kancelarii Gawroński & Partners

Specjalizacje: 

Prawo bankowe, usługi płatnicze, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ład korporacyjny, compliance, dane osobowe, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo

Doświadczenie: 

Michał posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych. Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych. 

Doświadczenie zdobyte na rynku finansowym skutecznie przenosi także do innych sektorów. Michał doradza przedsiębiorcom z różnych branż i sektorów, również tym mniejszym, w budowie skutecznych systemów compliance, w oparciu o najlepsze praktyki, skrojone do potrzeb danego klienta, zaczerpnięte przede wszystkim z sektora bankowego – należącego do najbardziej uregulowanych w gospodarce. 

Edukacja:

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wszechstronne wykształcenie pozwala mu zrozumieć specyfikę i potrzeby klientów. 

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wybrane projekty: 

  • Pełne wdrożenie AML IV, w tym przygotowanie i zmiana procedur wewnętrznych, procesów KYC i oceny ryzyka klientów oraz oceny ryzyka instytucji dla kilkunastu instytucji obowiązanych – banków, instytucji płatniczych, TFI, instytucji pożyczkowych
  • Audyty powdrożeniowe regulacji AML IV w bankach i instytucjach płatniczych 
  • Audyt prawny zgodności z wymogami regulacji PSD 2 dedykowanego interfejsu ASPSP dla TPP
  • Wdrożenie PSD 2 w obszarze bankowości korporacyjnej, jednego z czołowych polskich banków
  • Wdrożenie RODO w obszarze bankowości korporacyjnej, jednego z czołowych polskich banków 
  • Kompleksowy audyt zgodności banku z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • Dostosowanie ładu korporacyjnego i systemu kontroli wewnętrznej w modelu Agile, do wymogów regulacyjnych (w szczególności rekomendacji H)
  • Doradztwo w obszarze oceny i budowy skutecznych systemów compliance
  • Wsparcie prawne w procesach tworzenia nowych i rozszerzania licencji instytucji płatniczych  

Organizacje: 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Sekcja Prawa Publicznego i Compliance Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Wiceprzewodniczący 

Wybrane publikacje:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Wolters Kluwer 2018, współautor

Stały felietonista portalu fintek.pl, wybrane artykuły:

Uzyskanie zwolnienia z mechanizmu fall-back

Pieniądz elektroniczny

KNF, GIIF a zdalne kanały dystrybucji

Języki: 

polski, angielski 

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch