Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 27001, wykładowca studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

Specjalizacje

Regulacje sektora finansowego, IT, cyberbezpieczeństwo, compliance

Doświadczenie

Prawo bankowe, usługi płatnicze, AML, ład korporacyjny, compliance, dane osobowe, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, cloud computing, outsourcing, postępowania przed organami nadzoru (licencyjne, kontrolne)

Bio

Michał Ćwiakowski kieruje zespołem sektora finansowego w GP Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych.

Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych.

Doradza klientom również w obszarach związanych z ochroną danych osobowych oraz wdrażaniem i  wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce.

Doświadczenie zdobyte na rynku finansowym skutecznie przenosi także do innych sektorów. Michał doradza przedsiębiorcom z różnych branż i sektorów, również tym mniejszym, w budowie skutecznych systemów compliance, w oparciu o najlepsze praktyki, skrojone do potrzeb danego klienta, zaczerpnięte przede wszystkim z sektora bankowego – należącego do najbardziej uregulowanych w gospodarce.

Wszechstronne wykształcenie pozwala mu zrozumieć specyfikę i potrzeby klientów.

Wybrane projekty:

  • Kompleksowe wdrożenia, audyty, doradztwo prawne w obszarze regulacji – AML IV i V, PSD2 i usług płatniczych, RODO, rekomendacji KNF, w tym H oraz D, Prawa bankowego
  • Audyt zgodności jednego z największych banków w Polsce z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • Doradztwo i reprezentowanie podmiotów sektora finansowego w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego (dla banków, instytucji płatniczych)
  • Projekty budowy ładu wewnętrznego oraz systemów compliance zgodne rekomendacjami i regulacjami sektora finansowego, także dla podmiotów spoza tego sektora, w oparciu o najlepsze standardy wypracowane przez sektor finansowy,
  • Kompleksowe projekty wdrożenia outsourcingu chmurowego w zgodzie z wymogami Komunikatu Chmurowego KNF, Prawa bankowego oraz RODO dla sektora finansowego, operatorów usług kluczowych oraz operatorów infrastruktury krytycznej
  • Doradztwo na rzecz dostawców usług IT oraz zamawiających w tworzeniu oraz negocjowaniu kontraktów.
  • Spory IT

Edukacja

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizacje

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie – adwokat

Wybrane publikacje:

Felietonista portalu fintek.pl, wybrane artykuły:

Języki

  • Polski
  • Angielski

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch