Mateusz Kożuchowicz

Senior Associate, adwokat

Specjalizacje

Spory, prawo gospodarcze

Doświadczenie

Spory, prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo nowych technologii, rynek finansowy

Bio

Mateusz jest doświadczonym adwokatem doradzającym w rozmaitych sporach i negocjacjach.

Posiada unikalne doświadczenie interdyscyplinarne pomiędzy klasycznymi postępowania cywilnymi, gospodarczymi oraz karno-gospodarczymi.

Od wielu lat doradza także spółkom i korporacjom, uczestnicząc w negocjacjach, w tym w zakresie sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstw.

Tworzy i realizuje strategie w wielowątkowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, nie tracąc nigdy z pola widzenia możliwości polubownego załatwienia sprawy. Poszukuje rozwiązań optymalnych, które mają na uwadze perspektywę czasu i kosztów obciążających mandanta.

Przed dołączeniem do GP Partners pracował w uznanych kancelariach specjalizujących się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Wybrane projekty:

– spory gospodarcze, w tym o wartości powyżej 80 mln PLN, dotyczące kompleksowych projektów inwestycyjnych,

– spory cywilne, w tym na tle złożonych inwestycji z zakresu private equity z wykorzystaniem złożonych instrumentów finansowych,

– doradztwo w obszarze prawa nowych technologii, w tym przeprowadzanie połączenia spółek z sektora nowych technologii, umów dotyczących wielomilionowych projektów sprzedażowych, wdrożeniowych i utrzymaniowych, w tym z udziałem spółek Skarbu Państwa,  

– negocjacje umów sprzedaży instrumentów finansowych i nieruchomości o wartości powyżej 10 mln PLN.

Edukacja:

Absolwent prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Prawa Nowych Technologii Instytutu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk

Organizacje:

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie – adwokat

Wybrane publikacje i osiągnięcia:

– „Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa – uwagi na tle projektu Księgi I Kodeksu cywilnego” (Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2014), https://journals.law.uj.edu.pl/TPP/issue/view/61

– nagroda za „Najlepsze Pismo” w drugiej edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego w Warszawie, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy, wygrana etapu pisemnego, dotarcie do półfinałów etapu ustnego.  Informacja:http://www.stowarzyszenieholda.pl/pl/aktualnosci/35-studenci-z-poznania-i-aplikanci-z-warszawy-wygrywaja-druga-edycje-konstytucyjnego-turnieju-sadowego

– zajęcie IV miejsca w finale Izbowego Konkursu Krasomówczego Izby Adwokackiej we Wrocławiu, http://ora.wroc.pl/index.php?pg=komunikat&pidx=276,

Języki:

– Polski

– Angielski

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch