Specjalizacje

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Doświadczenie
Prawo spółek, fuzje i przejęcia, prawo gospodarcze, postępowania sporne, dystrybucja oprogramowania

Bio

Mateusz Jabłoński jest członkiem zespołu prawa korporacyjnego GP Partners. Doświadczenie Mateusza obejmuje między innymi audyty ładu korporacyjnego grup kapitałowych, analizy przed-procesowe projektów inwestycyjnych, sporządzanie tzw. opinii menedżerskich, prowadzenie spraw sądowych, przygotowywanie umów inwestycyjnych, umów wspólników, umów nabycia udziałów, umów nabycia akcji lub uprawnień.

Mateusz dołączył do GP Partners w 2019 roku.

Wybrane projekty

  • Audyt ładu korporacyjnego w jednej z największych państwowych grup kapitałowych,
  • Przedsądowy audyt w zakresie złożonego stanu faktycznego projektów inwestycyjnych,
  • Udział w projekcie wdrożenia RODO w dużej grupie kapitałowej,
  • Przygotowywanie umów inwestycyjnych, w tym zapisów wymaganych przepisami o dofinansowaniu z UE.
Publikacje
 

 

Edukacja

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku. W toku studiów odbył semestr nauki w Chinach, na prestiżowym China University of Political Science and Law.

Ukończył studia podyplomowe, kierunek Projektowanie Produktów na Uniwersytecie SWPS. Planuje użyć zdobytą wiedzę w celu rozwijania rozwiązań legaltech w przyszłości.

Języki

  •  Polski
  •  Angielski
  •  Mandaryński

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch