Specjalizacje

Ochrona danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, dobra osobiste

Doświadczenie

Nowe technologie, ochrona danych, regulacje rynku finansowego, dobra osobiste

Bio

Marek Śliwiński jest członkiem zespołu regulacji finansowych Gawroński & Partners. Doradza w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawie bankowym, usługach płatniczych a także w ochronie danych osobowych i IT.

Przed dołączeniem do zespołu Gawroński & Partners w kwietniu 2021 roku Marek zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach oraz w dziale prawnym czołowej polskiej firmy z branży gamingowej.

Edukacja

Marek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW. W ramach studiów uczestniczył w wykładach Szkoły Prawa Niemieckiego. Jest również absolwentem prestiżowego wydziału prawa Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu.

Prace magisterską z zakresu prawa cywilnego poświęcił tematyce ochrony dóbr osobistych.

Wybrane projekty:

  • przygotowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • opinia prawna dot. aspektów przetwarzania danych w programie szczepień
  • doradztwo w procesie wdrożenia usług chmurowych pod kątem zgodności z RODO

Języki:

  • Polski
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Włoski

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch