Marcin Pyrzanowski posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym związanym ze sprawami zgodności, cyberbezpieczeństwa, ładu korporacyjnego, przeciwdziałania nadużyciom, odpowiedzialnością zawodową organów zarządu i nadzoru spółek kapitałowych, rozwiązywaniu sporów. Prowadził negocjacje oraz rozmowy ugodowe dla spółek giełdowych. Przeprowadził szereg audytów dla podmiotów z sektorów regulowanych mających na celu identyfikację ryzyk, optymalizację działalności i procesów oraz przedstawienie rekomendacji zmierzających do płynnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, polityki zatrudnienia oraz zarządzania wyższą kadrą menadżerską.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.  Przed dołączeniem do Gawroński & Partners Marcin Pyrzanowski współpracował z renomowanymi niezależnymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi: Mec. Maciejem Bednarkiewiczem, Bird & Bird, Maruta Wachta.

Marcin Pyrzanowski pełni funkcje menedżerskie w szeregu podmiotów gospodarczych. Zarządzał bankami spółdzielczymi jako prokurent, czynnie uczestniczył i kierował ich restrukturyzacją oraz wdrażaniem programów naprawczych. Od kilkunastu lat posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W 2019 roku, jako międzynarodowy specjalista z praktycznych aspektów compliance, Pan Pyrzanowski został zakwalifikowany do odbycia praktyki w sądzie federalnym w stanie Floryda, USA.

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch