Maciej Grzesiuk

Associate, aplikant adwokacki

Specjalizacje

IT i nowe technologie, ochrona danych, cloud computing

Doświadczenie

IT i nowe technologie, własność intelektualna, ochrona danych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, cloud computing, spory, prawo umów, zarządzanie kryzysowe

Bio

Maciej Grzesiuk jest członkiem zespołu nowych technologii kancelarii GP Partners. Specjalista zagadnień związanych z IT, ochroną danych osobowych, prawem własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem i cloud computingiem. Maciej pasjonuje się wyzwaniami idącymi za rozwojem technologii, w szczególności związanymi z rozwojem Sztucznej Inteligencji.

Doświadczenie Macieja obejmuje również wspieranie klientów w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym przygotowywanie strategii i projektów pism procesowych oraz reprezentowanie klientów przed sądem.

Przed dołączeniem do GP Partners Maciej zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach.

Wybrane projekty:

  • kompleksowa obsługa prawna dostawcy innowacyjnej aplikacji mobilnej, w tym zarządzanie prawami własności intelektualnej, przygotowanie dokumentacji klienckiej oraz umowy dystrybucyjnej,
  • wspomaganie klientów w trakcie wielu postępowań wyjaśniających toczących się przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym postępowań związanych z wyciekami danych i postępowań zainicjowanych w wyniku wniesienia skargi przez podmiot danych,
  • stworzenie projektu kompleksowej umowy dla dostawcy usługi chmurowej, oferowanej w modelu SaaS podmiotom sektora finansowego, z uwzględnieniem wymagań KNF i EBA, wraz z przeprowadzeniem poprzedzających przygotowanie projektu audytów dotychczasowych umów i oferowanej usługi chmurowej,
  • udział w sporach cywilnych, związanych m. in. z wdrożeniem centralnego systemu bankowego, a także obniżenia czynszu najmu w związku z pandemią COVID-19,
  • wdrożenie pakietu Microsoft 365 u operatora infrastruktury krytycznej, w tym przeprowadzenie analizy zgodności powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa outsourcingu.

Wybrane publikacje:

Edukacja

W 2020 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracy magisterskiej na temat Sztucznej Inteligencji w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej.

Od stycznia 2021 roku aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Języki

  • Polski
  • Angielski
  • Hiszpański

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch