Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29

Specjalizacje

Ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, informatyka, nowe technologie, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, spory

Doświadczenie

Maciej był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za kontrakt wdrożeniowy podczas pełnego cyklu życia największego projektu informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych.

Maciej reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Maciej występował w sprawach o wartości miliardów Euro.

W 2014, konsultując projekt Standardowych Klauzul Umownych Ad hoc „Przetwarzający z EU do podprzetwarzającego spoza EU” (WP214), Maciej zaproponował Komisji Europejskiej zasadę odpowiedzialności pozaunijnych podprocesorów, która ostatecznie stała się ogólną zasadą odpowiedzialności wszystkich podmiotów przetwarzajacych zawartą w Art. 82 ust. 1 RODO, jak też zasadę przenoszalności danych osobowych, która zmaterializowała się w Art. 20 RODO. Maciej konsultował też zasady podpowierzenia, które trafiły do Art. 28 ust. 2 i 28 ust. 4 RODO.

Przed otwarciem Gawroński & Partners Maciej założył polskie biuro międzynarodowej kancelarii Bird & Bird, którym zarządzał przez osiem lat.

Maciej jest współautorem i redaktorem bestsellerowego „RODO. Przewodnik ze wzorami” Wolters Kluwer Polska 2018 (14 tys egzemplarzy sprzedanych) oraz „Guide to the GDPR” Wolters Kluwer Law (2019) https://www.amazon.com/Guide-Gdpr-Maciej-Gawronski/dp/9403514140/ jak też treści serwisu prawnego Wolters Kluwer o ochronie danych osobowych LEX Ochrona Danych Osobowych (www.ochrona-danych-osobowych.lex.pl). Maciej współtworzył systemy ochrony danych osobowych takie jak Actuality.pl, Lex Compliance RODO i Good Data Protection Standard (gdpstandard.com)

Regularnie publikuje i wykłada na temat ochrony danych i RODO, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, e-commerce, własności intelektualnej, sektora finansowego. Redaktor i współautor książek, autor kilkudziesięciu artykułów na tematy styku prawa i technologii.

Rekomendacje i referencje
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Chambers Europe 2017-19 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2014-2019 w kategoriach Technologia, Media, Telekomunikacja, Ochrona danych osobowych
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Best Lawyers 2013-2019 w IT i Własności Intelektualnej
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Guide to the World’s Leading Lawyers 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Legal 500 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Who’s Who Legal 100 2016 w kategorii Spory Patentowe w Naukach Przyrodniczych
 • Market sources outlining his „operational efficiency, communication and pro-business consulting. He is recognised for his IT knowledge and has extensive experience of handling IT matters relating to the finance sector.”, Chambers & Partners Europe 2016
 • „…extensive understanding of IT processes and related risks”, Chambers & Partners Europe 2015
 • „…very good in IT.”, Chambers & Partners Europe, 2014
 • „…in a league of his own.”, Legal 500, 2013
 • „…clients love working with him.” Chambers & Partners Europe, 2012
 • „…combines corporate skills and expertise in the legal aspects of new technologies.”, Legal 500, 2006
Wybrane publikacje książkowe

Redaktor i współautor następujących książek i publikacji:

 • „RODO. Przewodnik ze wzorami”[1], 2018, Wolters Kluwer Polska
 • „Ochrona Danych Osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami”[2], 2018, Wolters Kluwer Polska
 • „Guide to the GDPR”[3], 2019, Wolters Kluwer International Law and Regulation
 • „Cloud Computing w sektorze finansowym. Regulacje i standardy”[4], 2011, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich
 • “Cloud Computing in the Polish Financial Sector. Regulations and Standards”[5], 2011, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Współautor następujących książek

 • „Meritum. Ochrona danych osobowych”[6], red. D. Lubasz, 2020, Wolters Kluwer Polska
 • „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”[7], red. D. Lubasz, 2019, Wolters Kluwer Polska
 • „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”[8] red. A. Sieradzka, D. Tykwińska-Rutkowska, 2019, C.H. Beck
 • “Przewodnik po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”[9], red. W. Kapica, 2018, Wolters Kluwer Polska
 • “The Franchise Law Review” Edition 2, 2015, Edition 3 2016, red. Mark Abell, Law Business Research Ltd
 • “Cloud Computing w polskim sektorze finansowym”[10], Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, 2013
 • „Cloud Computing in the financial sector”[11], Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, 2013
 • „Wyzwania informatyki bankowej” wydania 2013-2019[12]

[1] https://www.profinfo.pl/sklep/rodo-przewodnik-ze-wzorami,72415.html

[2] https://www.profinfo.pl/sklep/ochrona-danych-osobowych-przewodnik-po-ustawie-i-rodo-ze-wzorami,90625.html

[3] https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/guide-to-the-gdpr/

[4] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://www.zbp.pl/getmedia/030dda41-69d6-4c21-9895-573edc218875/Cloud_Computing

[5] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://zbp.pl/getmedia/4083460b-1eaf-4821-af31-4c4d8ad6fe95/Cloud_ComputingENG

[6] https://www.profinfo.pl/sklep/meritum-ochrona-danych-osobowych,128809.html

[7] https://www.profinfo.pl/sklep/ustawa-o-ochronie-danych-osobowych-komentarz,116857.html

[8] https://www.ksiegarnia.beck.pl/17929-dokumentacja-rodo-w-placowkach-medycznych-aneta-sieradzka

[9] https://www.profinfo.pl/sklep/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-praktyczny-przewodnik,93834.html

[10] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://zbp.pl/getmedia/c6fc00fd-6f7e-4cd0-9965-e6f4d143377d/Raport_Cloud_computing_w_sektorze_finansowym_2013-_z_recenzjami

[11] Dostępny na stronach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich  https://zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektroniczna/forum-technologii-bankowych, link bezpośredni https://zbp.pl/getmedia/3460874e-cba6-4aac-a187-1e4965097bc9/Raport-Cloud-computing-w-sektorze_-finansowym-2013-ang

[12] Dostępne https://www.efcongress.com/publikacje/

Organizacje
 • International Association of Privacy Professionals
 • ITechLaw
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Członek Grupy Roboczej do spraw Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji
Języki
 • Polski
 • Angielski
 • Francuski

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch