Maciej Gawroński

Partner, radca prawny, CIPP/E

Specjalizacje

cloud computing, cyberbezpieczeństwo,  e-commerce, ochrona danych osobowych, IT,  nowe technologie, outsourcing, spory, własność intelektualna

 

Doświadczenie

cloud computing, cyberbezpieczeństwo,  e-commerce, ochrona danych osobowych, IT,  media, telekomunikacja, nowe technologie, nieuczciwa konkurencja, spory w tym spory inwestycyjne, prawo gospodarcze, własność intelektualna, prawo bankowe, ubezpieczenia, usługi płatnicze, konkurencja, prawo Unii Europejskiej, prawo spółek, franszyza, prawo pracy, fuzje i przejęcia, antykorupcja, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przestępczość gospodarcza, prywatyzacja, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, zamówienia publiczne, prawo umów, ochrona dóbr osobistych, telemedycyna, podatki, doradztwo przekrojowe

 

Bio

Radca prawny; autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego; ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych; konsultant Grupy Roboczej Art. 29; inspirator przepisów RODO; laureat Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; redaktor najpopularniejszej książki o RODO – RODO. Przewodnik ze wzorami, rekomendowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; reprezentował Polskę w kilku arbitrażach inwestycyjnych o wartości dochodzącej do 2,5 miliarda Euro, wiodący prawnik największego wdrożenia IT w Centralnej Europie (ZSI PKO BP), twórca jednej z dziesięciu największych firm prawniczych w Polsce.

 

Maciej rozpoczął karierę w KPMG. Następnie przeszedł do niezależnej kancelarii M. Furtek i Wspólnicy, która wydzieliła się z KPMG. W 2008 Maciej założył polski oddział międzynarodowej firmy prawniczej Bird & Bird (głównie znanej z doradztwa IT i własności intelektualnej), którym kierował do 2016. Po epizodzie współpracy z kancelarią IT Maruta Wachta Maciej w 2017 założył Gawroński & Partners.

 

W 2014, pracując równocześnie jako konsultant Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214) oraz ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-lider przenoszalności danych), Maciej zaproponował: (i) odpowiedzialność podprzetwarzających (art. 82.1. RODO), przenoszalność danych osobowych (art. 20 RODO), formę elektroniczną umów powierzenia (art. 28.9 RODO). Konsultował również zasady podpowierzania, które stały się art. 28.2 i 28.4 RODO.

 

Mec. Gawroński odpowiadał za prawne aspekty setek projektów informatycznych. Stworzył umowę największego wdrożenia informatycznego w Polsce i w sektorze finansowym Centralnej Europy – ZSI PKO BP i odpowiadał za pełen cykl życia tego kontraktu (2002-2010). Następnie stworzył pierwszą tego rodzaju umowę utrzymania i rozwoju wdrożonego systemu, opartą o model quasi-outsourcingowy – quasi body-leasingowy i opiekował się nią w latach 2010-2013.

 

Maciej reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT) o wartości dochodzącej do dziesięciu miliardów złotych, reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też przed polskimi sądami powszechnymi. Jest znany z nieszablonowego 360-stopniowego podejścia do sporów, opartego o analizę merytoryczna, komunikację, planowanie długoterminowe i zmiany płaszczyzn sporów.

 

Maciej jest redaktorem bestsellerowego „RODO. Przewodnik ze wzorami” Wolters Kluwer Polska 2018 (15 tys egzemplarzy sprzedanych) oraz „Guide to the GDPR” Wolters Kluwer Law (2019) https://www.amazon.com/Guide-Gdpr-Maciej-Gawronski/dp/9403514140 a także pierwszej w Polsce kompleksowej publikacji o prawnych aspektach cloud computingu: „Cloud Computing w sektorze finansowym – Regulacje i standardy” (2011). Jest współautorem szeregu innych książek i publikacji o ochronie danych osobowych, IT, outsourcingu, franszyzie, własności intelektualnej i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

Współtworzył systemy informatyczne wspierające zgodność z ochroną danych: Good Data Protection Standard (gdpstandard.com); Wolters Kluwer LEX Compliance RODO, Actuality.pl.

 

Wykłada zagadnienia ochrony danych, cloud computingu, bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania na Uczelni Łazarskiego i w Szkole Głównej Handlowej..

 

 

Doświadczenie Macieja obejmuje również doradztwo korporacyjne, doradztwo regulacyjne, sporne i transakcyjne, fuzje i przejęcia, przedsięwzięcia inwestycyjne.

 

Rankingi:

 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Chambers Europe 2017-19 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2014-2019 w kategoriach Technologia, Media, Telekomunikacja, Ochrona danych osobowych
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Best Lawyers 2013-2019 w IT i Własności Intelektualnej
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Guide to the World’s Leading Lawyers 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Legal 500 2016 w kategorii Technology, Media & Telecommunications
 • Rekomendowany Ekspert Rankingu Who’s Who Legal 100 2016 w kategorii Spory Patentowe w Naukach Przyrodniczych
 • Źródła rynkowe przedstawiają jego „efektywność operacyjną, doradztwo komunikacyjne i pro-biznesowe podejście. Ceniony za wiedzę informatyczną oraz duże doświadczenie w prowadzeniu spraw informatycznych związanych z sektorem finansowym.”, Chambers & Partners Europe 2016
 • „…szerokie zrozumienie procesów IT i związanych z nimi ryzyk”, Chambers & Partners Europe 2015
 • „…bardzo dobry w IT.”, Chambers & Partners Europe, 2014
 • „…w swojej własnej lidze.”, Legal 500, 2013
 • „…klienci uwielbiają pracę z nim.” Chambers & Partners Europe, 2012
 • „… ekspert IT Maciej Gawroński.”, Legal 500, 2009
 • „…łączy umiejętności korporacyjne i wiedzę z zakresu prawnych aspektów nowych technologii.”, Legal 500, 2006

 

Organizacje

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • International Association of Privacy Professionals
 • ITechLaw
 • Grupa Robocza do spraw Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji
 • Grupa Ekspertów Komisji Europejskiej ds Kontraktów Cloud Computingowych
 • Cloud Security Alliance

 

 

Wybrane publikacje:

 

Języki

 • Polski
 • Angielski
 • Francuski

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch