Specjalizacje

Spory, prawo karne gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia

Doświadczenie

Spory, prawo karne gospodarcze, prawo spółek, umowy

Bio

Łukasz doradza w rozwiązywaniu sporów oraz prawie gospodarczym. Przygotowuje pisma procesowe, umowy, reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz przed prokuraturą i Policją. Łukasz posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i odbywaniu zgromadzeń wspólników spółek oraz sporządzaniu umów inwestycyjnych.

Ponadto Łukasz jest specjalistą w zakresie regulacji dotyczących fundacji i stowarzyszeń. W ramach działalności pro-bono od lat wspiera organizacje pozarządowe.

Łukasz dołączył do GP Partners w 2019 roku. Wcześniej również pracował w kancelariach prawnych.

Wybrane projekty:

  • przygotowanie i przeprowadzenie nabycia spółki zależnej przedsiębiorstwa państwowego z sektora nowych technologii,
  • udział w obronie zagranicznego inwestora w sprawie związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy o wartości przekraczającej miliard złotych,
  • strategia i wykonanie w wielowymiarowym sporze korporacyjnym pomiędzy akcjonariuszami obejmującym aspekty cywilne i karne,
  • udział w złożonej sprawie związanej ze skargą paulińską dotyczącą akcji spółki matki grupy kapitałowej składającej się z kilkunastu spółek.

Edukacja

Łukasz skończył prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Organizacje

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie – adwokat

Języki:

  • Polski
  • Angielski 

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch