Julia Jewgraf

Prawnik

Where law
meets technology

Prawnik, specjalizuje się się w ochronie danych osobowych, prawie Internetu oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego w środowisku cyfrowym. 

Specjalizacje

Prawo własności intelektualnej, prawo Internetu, ochrona danych osobowych

Doświadczenie

Przed dołączeniem do Gawroński & Partners doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych polskich i międzynarodowych firmach prawniczych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej. Brała udział min. w projektach związanych z rynkiem dóbr luksusowych, farmaceutycznym, gamingowym oraz sektorem mediów i rozrywki.

Edukacja

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019), gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obroniła pracę magisterską pt. „Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przechowujących utwory w świetle prawa UE”, napisaną pod patronatem prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza.  Uczestniczka międzynarodowych kursów z zakresu europejskiego prawa biznesu oraz ochrony własności intelektualnej. Stypendystka Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ukończyła z wyróżnieniem School of Chinese Law and Culture organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Beijing Foreign Law University oraz Northeastern University of Shenyang.

Wybrane projekty
  • Udział w stałym doradztwie na rzecz podmiotów z branży rozrywki i mediów, w szczególności w zakresie zbiorowego zarządu prawami autorskimi, treści over-the-top oraz umów licencyjnych;
  • Udział w stałym doradztwie na rzecz serwisów internetowych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym;
  • Udział w badaniach typu due diligence spółek w zakresie praw własności intelektualnej oraz umów z nimi związanych;
  • Udział w stałym doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa;
  • Udział w zarządzaniu portfelem znaków towarowych, w tym procesem ochrony praw przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO);
  • Udział w postępowaniach celnych oraz karnych dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych
Języki
  • Polski
  • Angielski

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch