Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych.

Specjalizacje

Postępowania przetargowe na różnych podstawach prawnych, prawo zamówień publicznych, prawo Unii Europejskiej, pomoc publiczna, prawo cywilne, prawo umów, prawo handlowe, prawo pracy, obrót gospodarczy

Doświadczenie

Jacek Liput jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie przetargowym, w tym przede wszystkim prawie zamówień publicznych, przetargach cywilnych, a także w postępowaniach prowadzonych na gruncie przepisów szczególnych, w tym zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności. Zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym.

Jacek doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na wszystkich etapach procesu zamówieniowego, nie tylko na etapie przetargu, ale również na etapie przygotowania postępowania, a także wykonywania zawartej umowy. Pomaga zamawiającym w zakresie efektywnego ustrukturyzowania procesów zakupowych, wyborze odpowiedniego trybu postępowania, przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz efektywnym przeprowadzeniu przetargu, jak i wspiera wykonawców w przygotowaniu i skutecznym złożeniu oferty oraz zawarciu umowy z zamawiającym. Wspiera również strony procesu zamówieniowego na etapie negocjacji oraz w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Reprezentuje klientów w toku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i prowadzi audyty postępowań przetargowych.

W swojej dotychczasowej praktyce Jacek doradzał w postępowaniach przetargowych o wartości wielu miliardów złotych, w sektorach takich jak ICT, sektor energetyczny, budowlany i infrastrukturalny, sektor farmaceutyczny i medyczny, sektor zbrojeniowy. Doradzał m.in. w skomplikowanych projektach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, budowy bloków energetycznych, poszukiwania i wydobycia paliw kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym gazu łupkowego), przetargach dotyczących pierwszej elektrowni jądrowej planowanej w Polsce, budowy dróg i autostrad oraz stadionów przed EURO 2012, budowy spalarni śmieci, przetargach dotyczących dostaw specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali oraz w ramach dużych zamówień wojskowych (w tym m.in. głośny przetarg na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii).

Jacek doradza również klientom w zagadnieniach z zakresu szeroko pojmowanego obrotu gospodarczego, prawa umów, prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i w kwestiach regulacyjnych.

Przed podjęciem współpracy z Gawroński & Partners Jacek zdobywał doświadczenie pracując przez dziesięć lat w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS, a następnie jako Senior Legal Counsel w globalnej firmie telekomunikacyjnej.

Edukacja

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył kurs „Diploma in an introduction to English law and the law of the European Union” prowadzony przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – radca prawny.

Wybrane projekty
 • Kompleksowe doradztwo prawne i reprezentacja zagranicznego dostawcy statków powietrznych (wykonawca) w ramach przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia MON (wartość przetargu ok. 12 mld złotych)
 • Doradztwo prawne na rzecz globalnej spółki z sektora ICT (wykonawca) w przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK – w tym reprezentacja w ramach postępowań przed KIO (wartość przetargu to kilka miliardów złotych)
 • Doradztwo prawne na rzecz wiodącego dostawcy inteligentnych gazomierzy (wykonawca) w zakresie szeregu postępowań na dostawę gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa (w tym reprezentacja przed KIO)
 • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz zagranicznej spółki poszukującej gazu łupkowego w Polsce (zamawiający) w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia kilku przetargów jednocześnie w ramach prac poszukiwawczych na kilku obszarach koncesyjnych
 • Doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki energetycznej (zamawiający) w zakresie postępowań przetargowych dotyczących budowy nowych bloków energetycznych
 • Doradztwo prawne na rzecz wiodącego europejskiego dostawcy sprzętu i rozwiązań przemysłowych (wykonawca) w zakresie szeregu przetargów na budowę spalarni śmieci w Polsce
Organizacje:
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – radca prawny
 • Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Komitet Zamówień Sektora Publicznego) – członek w latach 2017-2019
Wybrane publikacje:
 • „Nowa ustawa może ograniczyć zatory płatnicze”, www.prawo.pl, 19 sierpnia 2019 r.
 • „Komisja Europejska radzi jak postępować z wykonawcami z krajów trzecich”, www.prawo.pl, 28 lipca 2019 r.
 • „Kiedy wykonawca nie ma szans”, Rzeczpospolita, 27 listopada 2015 r.
 • „Pożyczanie potencjału od partnera nie zawsze skuteczne”, Dziennik Gazeta Prawna, 16 czerwca 2015 r.
Języki
 • Polski
 • Angielski
Dane kontaktowe:

E: jacek.liput@gppartners.pl

T: +48 602 784 190

LinkedIn 

—kontakt

Gawroński & Partners

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch