Mecenas Maciej Gawroński powołany do Rady Naukowej IPODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie założyli pierwszy w Polsce Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO)

Mecenas Maciej Gawroński został powołany na członka Rady Naukowej IPODO

Celem Instytutu jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz propagowanie najlepszych praktyk w dziedzinie przetwarzania i zabezpieczania danych.

Gratulujemy!

https://uodo.gov.pl/pl/138/2695

#IPODO#dataprotection#gdpr#privacy#ochronadanych#gppartners

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch