Maciej Gawroński komentuje temat dostępu INSPEKTORA PRACY do bazy ZUS.

„Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Gawroński & Partners, zwraca uwagę na dwie zasady, które w takim przypadku mają zastosowanie, tj. art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia oraz zasadę legalizmu, czyli działanie organów na podstawie i w granicach prawa.
– Moim zdaniem w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy większe znaczenie będzie miała zasada legalizmu, bo co do działania PIP w interesie publicznym nikt nie ma najmniejszych nawet wątpliwości. Takie jest jej zadanie – stwierdził mec. Maciej Gawroński, dodając: Nie spodziewam się jednak problemów z przetwarzaniem danych po stronie PIP, jeżeli inspektorzy mogą wnioskować do różnych organów o udostępnienie informacji, to mogą również zawrzeć porozumienie administracyjne.”

https://www.prawo.pl/kadry/inspektorzy-pracy-beda-mieli-dostep-do-baz-danych-zus,496499.html?fbclid=IwAR3XCiNvn9j7FnZ1LQ0qKsIDu6eZBOow6hlJEmYEpvPl3K7vrYAkM3NKMm8

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch