Koronawirus: zbywanie nieruchomości publicznych w trybie telekonferencji

Dziś w internetowym wydaniu Rzeczypospolitej www.rp.pl ukazał się artykuł Renaty Krupy Dąbrowskiej o planowanych przez rząd zmianach w sposobie
i trybie przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Poproszony o komentarz mecenas Maciej Gawroński wskazuję, że „wprowadzenie możliwości przeprowadzenia przetargu ustnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odpowiada zarówno potrzebie chwili,
jak i rozwojowi techniki i praktyki obrotu. Covid spopularyzował już podpis elektroniczny, jak również korzystanie z ePUAP

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem i komentarzem mecenasa Gawrońskiego. 

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch