10 stycznia 2020 we Wrocławiu (Budynek A ul. Uniwersytecka 22/26 – sala 318) odbędzie się konferencja naukowa współorganizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pod tytułem „Cyfrowy bliźniak”, podczas której wystąpi również Maciej Gawroński.

Aktualny program konferencji wygląda następująco.

Rozpoczęcie konferencji – 9.00

Otwarcie – prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, Administracja i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski  – 10 minut

Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Egzekucji UODOD – 10 minut

I SesjaOrgan Ochrony Danych Osobowych wobec zagrożeń w dobie cyfryzacji

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UWr I Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych – 10 minut

 1. Dr Wojciech Wiewiórowski  Europejski Inspektor Ochrony Danych – wystąpienie otwierające (video)
 2. Maciej Gawroński  „Porównanie roli organu nadzorczego w GDPR i CCPA”
 3. Wojciech Trebnio  „Uprawnienia naprawcze regulatora – doświadczenia w sferze cyfrowej” Dyrektor Departamentu Kar i Egzekucji UODO
 4. Tomasz Soczyński  „Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku –RODO -ePrivacy”   Dyrektor Departamentu Informatyki UODO

9.30 – 10.50 wystąpienia;

10.50 – 11.20 dyskusja;

11.20 – 11.40 przerwa kawowa;

II Sesja – Autonomia informacyjna jednostki?

 1. Dr hab. Agnieszka Gryszczyńska „Kradzież tożsamości, nielegalny obrót danymi osobowymi w sieci  – odpowiedzialność karna”
 2. Mgr Damian Mroczyński „Zabezpieczenie przed przejęciem tożsamości z perspektywy użytkownika”
 3. Mec. Roman Bieda „Jednostka w Sieci – prawno-autorskie aspekty ochrony”
 4. Dr Dariusz Wasiak  „Monitoring wizyjny – ochrona wizerunku”
 5. Dr Krzysztof Wygoda „Realny zakres prawa od bycia zapomnianym w cyfrowym świecie”
 6. Prof. dr hab.  Jacek Gołaczyński „Funkcjonowanie profili w portalach społecznościowych po śmierci użytkownika”
 7. Mgr inż. Tomasz Radziszewski „Dane osobowe pacjenta po jego śmierci”

Dyskusja 14.00 – 14.30

14.30 – Zamknięcie Konferencji

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch