Klauzule waloryzacyjne nie mogą być iluzoryczne. Planowane debaty z Urzędem Zamówień Publicznych.

?‍♂️Zmiany cen na rynku wpływają na niekorzyść wykonawców kontraktów budowlanych, którzy wskazują na niewłaściwe praktyki postępowaniach dotyczących budowy dróg.Prezes UZP jest otwarty na rozmowy, które zaplanowane są jesienią.

?‍♂️ „Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w umowach na roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy, zamawiający przewidział zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (…)” komentuje mecenas Jacek Liput.

https://www.prawo.pl/biznes/waloryzacja-wynagrodzenia-nie-moze-byc-pozorna-potrzebne-sa,510180.html?fbclid=IwAR0f9r0ZlH7p9SnBFoHSZXVk62wNXdZztQRtLlb_Re-XWnt9UnvksbYEPto

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch