Praktykant/Praktykantka – studenci IV i V roku, z możliwością nawiązania stałej współpracy.

Gdzie prawo

spotyka technologię

Nasze oczekiwania:

• studenci IV lub V roku. Preferujemy osoby, które będą dostępne w pełnym wymiarze. Nie ma problemu z elastycznością i uczestniczeniem w zajęciach.
• poszukujemy osób zainteresowanych następującymi obszarami prawa: ochrona danych osobowych, nowe technologie, regulacje rynków finansowych, szeroko pojęte prawo cywilne i handlowe.
• Doświadczenie w ww. obszarach mile widziane, ale nie jest konieczne
• Znajomość jęz. angielskiego
• Szukamy osób bystrych i myślących o tym co i dlaczego robią, samodzielnych, zorientowanych na rozwiązywanie problemów klientów, lojalnych i uśmiechniętych

Oferujemy:

• Płatne praktyki
• Ciekawe sprawy i wyzwania, których stopień skomplikowania będzie zależny od umiejętności kandydata
• Pracę w dynamicznym zespole, bezpośrednio z doświadczonymi prawnikami

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: info@gppartners.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody w CV na przetwarzanie danych na potrzeby prowadzonej rekrutacji jeżeli podadzą Państwo dane wykraczające poza zakres określony art. 221 KP. Jeżeli chcecie Państwo, aby CV pozostało w naszej bazie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby również przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Gawroński & Partners S.K.A. Informacja o przetwarzaniu danych: Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji jest Gawroński & Partners sp.k.. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowym prosimy o kontakt mailowy na adres: info@gppartners.pl. Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w zakresie przekraczającym zakres wskazany w KP na podstawie Pani / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani / Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: zewnętrznej firmie IT obsługującej kancelarię, firmie księgowej, naszym podwykonawcom oraz firmom współpracującym z Kancelarią przy konkretnych projektach, w ramach których jesteście Państwo rekrutowani. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe związane z procesem rekrutacji będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od czasu otrzymania przez Kancelarię Państwa CV oraz ewentualnego listu motywacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od czasu otrzymania przez Kancelarię Państwa CV oraz ewentualnego listu motywacyjnego.
Przysługują Państwo następujące prawa: 2 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, • prawo do sprostowania danych, • prawo do usunięcia danych, • prawo do ograniczenia przetwarzania, • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania z uwagi na szczególną sytuację, • prawo do przenoszenia danych, • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz • prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne jednak niezbędne, aby wziąć w niej udział. Zakres danych osobowych wskazanych w CV wykraczających poza art. 221 Kodeksu Pracy jest dobrowolny

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch