rekrutacja zakończona – Junior Associate – Prawnik

Gdzie prawo

spotyka technologię

Poszukujemy osób zainteresowanych oraz znających się na przepisach w zakresie:

 • Prawo gospodarcze (w tym fuzje i przejęcia);
 • Prawo karne – gospodarcze;
 • Spory sądowe.

Przede wszystkim szukamy:

 • Osób bystrych i myślących o tym co i dlaczego robią;
 • Samodzielnych, zorientowanych na rozwiązywanie problemów klientów, lojalnych i uśmiechniętych;
 • Władających językiem angielskim;
 • Jakiekolwiek doświadczenie w powyższych dziedzinach prawa konieczne (minimum w części z nich);
 • Dodatkowym atutem będzie status aplikanta adwokackiego, najlepiej 1 albo 2 roku.

Oferujemy:

 • Pracę przy ciekawych sprawach nie o pietruszkę i projektach o dużym stopniu skomplikowania i wartościach
 • Rozwój zawodowy, w tym poprzez pracę 1 na 1 i kształcenie w ramach prowadzonych spraw.
 • Wynagrodzenie na poziomie: 3000 – 4000 „na rękę” (kwota początkowa, możliwy szybki awans finansowy)
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Kartę Multisport
 • Biuro w centrum
 • Możliwość publikacji na łamach mediów, z którymi współpracujemy, a nawet napisania następnego prawniczego bestsellera
 • Umowę zlecenie / umowę o współpracę
 • Pracujemy zadaniowo, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Premią efektywnościową

Prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody w CV na przetwarzanie danych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Jeżeli chcecie Państwo, aby CV pozostało w naszej bazie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby również przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Gawroński & Partners S.K.A.

Informacja o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji jest Gawroński & Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowym prosimy o kontakt mailowy na adres: info@gppartners.pl.
 • Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz w zakresie przekraczającym zakres wskazany w KP na podstawie Pani / Pana zgody ((art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
 • Pani / Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: zewnętrznej firmie IT obsługującej kancelarię, firmie księgowej, naszym podwykonawcom oraz firmom współpracującym z Kancelarią przy konkretnych projektach, w ramach których jesteście Państwo rekrutowani.
 • Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe związane z procesem rekrutacji będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od czasu otrzymania przez Kancelarię Państwa CV oraz ewentualnego listu motywacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od czasu otrzymania przez Kancelarię Państwa CV oraz ewentualnego listu motywacyjnego.
 • Przysługują Państwo następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania z uwagi na szczególną sytuację,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
  8. prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Pana / Panią danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne jednak niezbędne, aby wziąć w niej udział. Zakres danych osobowych wskazanych w CV wykraczających poza art. 221 Kodeksu Pracy jest dobrowolny.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch