Absolwent poszukiwany

Gdzie prawo

spotyka technologię

AKTUALIZACJA 211117

W ten piątek lub weekend planujemy przejrzeć  dotychczas otrzymane CV i odpisać w sprawie kolejnego etapu rekrutacji. Nabór chcielibyśmy sfinalizować w tym roku, możliwie w ciągu najbliższych czterech tygodni.

Natomiast do czasu ogłoszenia o zamknięciu tej rekrutacji, chętnie zapoznamy się z kolejnymi zgłoszeniami.   

Poszukujemy Absolwentów Prawa do wymagającej i satysfakcjonującej pracy.

Gawroński & Partners specjalizuje się w prawie gospodarczym, sporach (także sprawy o wartości przekraczającej miliard złotych), nowych technologiach, ochronie danych osobowych i regulacjach sektora finansowego. Praktyki w poszczególnych obszarach prowadzi obecnie czterech partnerów.

Jesteśmy tzw. butikową kancelarią, zespół liczy kilkunastu prawników. Pracujemy w modelu 1:1 tj. młodszy prawnik : partner. Model ten zapewnia członkom naszego zespołu szybki rozwój i naukę. Na tym nam zależy. Szukamy osób do stałej i długoterminowej współpracy.

Publikujemy książki i artykuły (w języku polskim i angielskim) na temat cloud computingu, ochrony danych, sztucznej inteligencji, IT, cyberbezpieczeństwa, prawa spółek, zamówień publicznych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i in. Jesteśmy autorami „RODO. Przewodnik ze wzorami” – najpopularniejszej książki o RODO w Polsce, rekomendowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wkrótce ukaże się nasza książka o komunikacji w sporach. Występujemy na konferencjach. Wykładamy na studiach podyplomowych. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Więcej informacji na naszej stronie www, w szczególności w zakładce kariera –  https://gppartners.pl/pl/kariera/ oraz https://gppartners.pl/pl/referencje/

Nasze oczekiwania:

 • skończone studia prawnicze, osoby na aplikacji lub z zamiarem rozpoczęcia mile widziane,
 • dostępność w pełnym wymiarze. Jesteśmy elastyczni, nie ma problemu z uczestniczeniem w zajęciach na aplikacji lub studiach podyplomowych,
 • poszukujemy osób zainteresowanych następującymi obszarami prawa: szeroko pojęte prawo cywilne i handlowe, spory sądowe, ochrona danych osobowych, nowe technologie, regulacje sektora finansowego, prawo konkurencji i pomoc publiczna,
 • wiedza i doświadczenie z w/w obszarów prawa mile widziane,
 • znajomość języka angielskiego,
 • otwartość na testy kompetencyjne i osobowościowe
 • szukamy osób bystrych i myślących o tym, co i dlaczego robią, samodzielnych, zorientowanych na rozwiązywanie problemów klientów i zainteresowanych tym, co klienci robią, lojalnych i zaangażowanych.

Oferujemy:

 • współpracę na czas nieokreślony z perspektywą rozwoju zawodowego w Kancelarii
 • umowę zlecenia/o współpracy (B2B)
 • wynagrodzenie początkowe uzależnione od doświadczenia i spełniania w/w oczekiwań
 • ciekawe sprawy i projekty realizowane dla dużych podmiotów, których stopień skomplikowania będzie zależny od umiejętności i samodzielności kandydata
 • interdyscyplinarny rozwój – spory i postępowania, prawo nowych technologii, ochrona danych osobowych, prawo gospodarcze, regulacje sektora finansowego
 • różnorodne merytoryczne zadania i projekty, nie szukamy pomocy biurowej
 • pracę w dynamicznym zespole, bezpośrednio z doświadczonymi prawnikami oraz klientami (nie tylko zakoszarowanie przy biurku)
 • ubezpieczenie zdrowotne, kartę Multisport
 • możliwość publikowania na łamach mediów, współtworzenia publikacji prawniczych
 • biuro w centrum (okolice Ronda ONZ)

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: info@gppartners.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody w CV na przetwarzanie danych na potrzeby prowadzonej rekrutacji jeżeli podadzą Państwo dane wykraczające poza zakres określony art. 221 KP. Jeżeli chcecie Państwo, aby CV pozostało w naszej bazie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby również przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Gawroński & Partners sp.k.

Informacja o przetwarzaniu danych:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji jest Gawroński & Partners sp.k.. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowym prosimy o kontakt mailowy na adres: info@gppartners.pl.

Przetwarzamy Państwa dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w zakresie przekraczającym zakres wskazany w KP na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe kandydatów udostępniamy tylko zewnętrznej firmie IT obsługującej kancelarię. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe związane z procesem rekrutacji będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od czasu otrzymania przez Kancelarię Państwa CV oraz listu motywacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 24 miesięcy od czasu otrzymania przez Kancelarię Państwa CV oraz ewentualnego listu motywacyjnego.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania z uwagi na szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
 • prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne.

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch