Kancelaria Gawroński & Piecuch wzmacnia swoją praktykę w obszarze zamówień publicznych rozpoczynając współpracę z mecenasem Jackiem Liputem.

Kancelaria Gawroński & Piecuch wzmacnia swoją praktykę w obszarze zamówień publicznych rozpoczynając współpracę z mecenasem Jackiem Liputem.

Zamówienia publiczne to obszar szczególnie newralgiczny dla większości spółek technologicznych w Polsce. Ocenia się, że sektor publiczny to co najmniej 25% całości rynku IT w Polsce, choć po dołączeniu podmiotów, które co prawda formalnie nie stanowią części sektora publicznego, ale zobowiązane są do stosowania przepisów prawa zamówieniowego, odsetek ten jest z pewnościa dużo wyższy. Jednocześnie jest to obszar podlegający nieustannym zmianom (nie zawsze na lepsze), a do tego obdarzony na wpół autonomicznym, specyficznym systemem odwoławczym.

Z tych wszystkich przyczyn, cieszymy się że do naszego zespołu zdecydował się dołączyć bardzo doświadczony specialista z tej dziedziny – mecenas Jacek Liput. Jacek to radca prawny z dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym, który współtworzył praktykę prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych, a następnie doradzał w tym zakresie globalnemu koncernowi technologicznemu. Zamówienia publiczne to jednak nie wszystko. W Gawroński & Piecuch uważamy, że transformacja cyfrowa przedsiębiorstw wiązać się będzie nieuchronnie ze zmienionym podejściem do zarządzania dostawcami. Zadaniem Jacka będzie także doradzanie naszym klientom w tym obszarze oraz wspólne tworzenie rozwiązań zapewniających wsparcie od strony umów z dostawcami i podwykonawcami, procesów przygotowania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, w sposób odzwierciedlający zarówno możliwości, jak i ryzyka stwarzane przez technologie cyfrowe.

Maciej Gawroński – Partner Zarządzający w Gawroński & Piecuch, odnosząc się do powiększenia zespołu powiedział: „Zamówienia publiczne to pięta achillesowa polskiego rynku IT. Naszym zadaniem – a od teraz także głównym zadaniem Jacka – jest przekucie tej słabości w przewagę konkurencyjną dla naszych Klientòw. Zadanie nietrywialne, czyli takie jak lubimy najbardziej.“

Komentując dołączenie do zespołu Jacek Liput powiedział: „Gawroński & Piecuch to logiczny krok w mojej karierze. Z Irkiem Piecuchem pracowaliśmy przez kilka lat w jednej kancelarii realizując wspólne projekty i cieszę się, że możemy do tej współpracy powrócić. Późniejsza praca dla globalnej firmy technologicznej pozwoliła mi także „wejść w buty klienta“ i uzupełnić moje doświadczenie w tym zakresie. Jestem więc absolutnie gotów, aby włączyć się w proces budowy zespołu, który udowodni, że motto „gdzie prawo spotyka technologię“ pasuje jak ulał do zamówień publicznych.“

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch