art. 7 RODO wobec zgody na publikację zdjęć

Nagminne wymuszanie zgód przez instytucje, wiążące się z wykonaniem umowy są bezprawne.

O wyjątkowych sytuacjach, które nie naruszają przepisów wypowiada się Mec. Maciej Gawroński

Przepisy o prawie autorskim wprost pozwalają na wykorzystanie wizerunku osoby stanowiącej szczegół większej całości, takiej jak zgromadzenia czy publiczna impreza. A skoro tak, to uznaję, że mamy upoważnienie ustawowe, a więc równocześnie jedną z przesłanek RODO do przetwarzania danych osobowych – mówi Maciej Gawroński.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1430336,rodo-zgoda-na-publikacje-zdjecia-musi-byc-dobrowolna.html?fbclid=IwAR1FR6a1NwarKB8eVMLsNFQ4WnsYbekfScN_KrmJgGdiyC2e_xKJcl0wLX8

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch